.

Com gestionar eficaçment les reunions de treball

 In Notícias, Recursos humans

Les reunions de treball poden ser molt profitoses o es poden convertir en un infern.

Gestionar el temps i la manera com es gestionen les trobades laboral és una tasca del departament de recursos humans.

 

Tots ens hem trobat amb algun cas similar. Les reunions de treball són necessàries per aclarir tasques, comentar novetats, unificar l’equip o per fer sessions de treball conjuntes. Però, en alguns casos, es poden allargar fins a tal punt que es perdi el nord sobre quina era la seva finalitat.

 

Per tal de gestionar eficientment les reunions de treball és necessari tenir un protocol de reunió. Aquest protocol ha d’establir com s’han de fer les reunions de feina per tal que puguin tenir el resultat esperat.

El protocol de reunió ha d’incloure els objectius i les accions que es duran a terme. A més, també  s’hi inclourà:

  • Motivació de la reunió
  • Material necessari: convocatòria, informació a explicar, procediments a desenvolupar…
  • Preparació de l’ordre del dia amb la gestió del temps i la formalització de l’acta.
  • I, per últim, el seguiment posterior. És important conèixer la percepció dels assistents per saber si les tècniques aplicades són les correctes, i analitzar la resposta de cada perfil diferent.

 

Parlem de:

Les reunions també poden servir per comprovar si les tècniques i les estratègies seguides per l’àrea de recursos humans són les adients

 

Durant la reunió, és important que un membre de l’equip faci de moderador per assegurar-nos que:

  • Es segueix l’ordre del dia.
  • Es tracten els punts proposats.
  • Donar fe que tots els implicats han pogut expressar el seu punt de vista.
  • Detectar i resoldre qualsevol conflicte.
  • Detectar les conclusions necessàries.

 

Generar un compromís fort amb els treballadors també implica saber gestionar el temps que passen dins l’empresa. Saber gestionar les reunions de treball és la clau.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

autònom col·laboradorcomunicació interna