.

La importància de la gestió dels recursos humans

 In Notícias, Recursos humans

La importància de la gestió dels recursos  humans és un dels pilars principals d’una empresa. La major part de les organitzacions empresarials ja coneixen quins són els beneficis de cuidar el talent personal dels seus treballadors i de motivar-los per tal de fer-los sentir una part important d’aquesta.

Si partim de la base que el principal actiu d’una empresa són les persones, veurem que la producció anirà molt lligat al comportament dels treballadors.

És a dir, la qualitat, la productivitat, la rendibilitat i, fins i tot, la satisfacció dels clients ve determinat per tot allò que fan els teus treballadors. Per això, és de vital importància que apliquis una bona estratègia de recursos humans.

 

Parlem de:

Tècniques aplicades a una bona gestió dels recursos humans

Existeixen moltes tècniques que són favorables a mantenir un bon clima de treball i a valorar els treballadors. Entre totes elles, volem destacar:

 • Lideratge afectiu
 • Empatitzar
 • Mentoring
 • Oferir tasques d’acord a les possibilitats de cadascú
 • Establir un bon clima laboral
 • Gestionar les competències dels teus treballadors

 

En cas de no saber aplicar correctament aquestes tècniques, una empresa es pot trobar amb un escenari problemàtic.

 

Disconformitats d’una mala gestió

La inadequada gestió de les persones pot comportar problemes que perjudiquin a les empreses. Alguns d’aquests problemes són:

 • Falta de motivació
 • Falta de cooperació
 • No voler informar-se dels procediments a seguir
 • No correspondre a les responsabilitats
 • Falta de comunicació interna
 • Falta de coordinació amb l’equip
 • Generació de conflictes d’interès

 

La importància de la gestió dels recursos humans d’una empresa sol definir el reflex sobre com s’hi treballa. Per aquest motiu, i com ja hem vist, és molt important que les persones que hi fan feina sàpiguen i vulguin seguir les directrius que s’hi marca de forma correcta.

I és que els recursos humans no només són una àrea de l’empresa, tot el contrari. Els recursos humans són l’ADN del bon funcionament empresarial.30

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

incorporació al sistema REDinforme de vida laboral de l'empresa