.

Informe de vida laboral de l’empresa: Saps què és?

 In Notícias, Seguretat Social

Un dels informes introduïts més recentment per la Seguretat Social és l’anomenat informe de vida laboral de l’empresa. Es tracta d’un document que, a partir d’aquest any, totes les empreses podran sol·licitar, per tal de consultar certes dades sobre el seu negoci. A continuació t’expliquem tot el que has de saber sobre aquest nou informe.

 

Parlem de:

Informe de vida laboral de l’empresa: Quina finalitat té?

L’ informe de vida laboral de l’empresa es pot obtenir amb el certificat digital, a través de la seu electrònica de la Seguretat Social.

Aquest té l’objectiu de facilitar, a les empreses que el sol·licitin, diverses dades informatives. Aquestes estaran relacionades amb les cotitzacions de la Seguretat Social i altres aspectes.

Aquest document podrà ser sol·licitat per qualsevol empresa que conti amb treballadors que, en aquell moment, estiguin donats d’alta a la Seguretat Social. Caldrà que, al llarg de l’any anterior, hagin presentat les assegurances socials pel Sistema de Liquidació Directa.

 

Quina informació proporciona l’ informe de vida laboral de l’empresa?

Tal com hem dit, l’objectiu principal de l’informe de vida laboral és proporcionar informació sobre diversos aspectes relacionats amb la contractació dels treballadors d’una empresa, així com amb el pagament de les seves assegurances.

A continuació parlem de les dades que la Seguretat Social facilitarà a les empreses mitjançant l’informe de vida laboral de l’empresa:

  • Informació sobre el pagament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors ingressades per l’empresa en qüestió.
  • Informació sobre l’evolució de les cotitzacions.
  • El nombre de treballadors que han estat donats d’alta en una empresa al llarg dels diferents mesos de l’any anterior.
  • Dades concretes sobre les bases de cotització dels treballadors i deduccions.
  • Els imports dels diferents conceptes retributius.

L’informe de vida laboral de l’empresa és una novetat molt recent. Si vols saber més sobre l’informe de vida laboral que poden obtenir els treballadors, pots informar-te’n aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

La importància de la gestió dels recursos humansmentoring empresarial