.

Formació contínua dels treballadors: bonificacions i altres preguntes

 In Notícias, Recursos humans

La formació contínua dels treballadors és un dels factors clau en relació a l’èxit d’una empresa. La formació contínua té molts avantatges, i és per això que la teva empresa ho hauria de considerar. Avui parlarem sobre la importància de la formació contínua, els seus avantatges i les bonificacions de les que et pots beneficiar.

Parlem de:

Què entenem per formació contínua?

La formació continuada dels treballadors o empresaris d’una societat és un concepte que consisteix en la realització de cursos d’especialització o matèries complementàries de l’activitat principal d’una empresa. Per exemple, una empresa que treballa de cara al públic, podria oferir cursos d’idiomes estrangers als seus treballadors per tal de facilitar-los la comunicació amb els clients.

Quines bonificacions tenen aquests cursos?

Les empreses disposen d’una bonificació que consisteix en un import concret per any i per treballador que poden invertir en la seva formació contínua, descomptant-lo de l’import a pagar a la Seguretat Social. L’import de la bonificació dependrà, en cada cas, del nombre de treballadors de cada empresa.

Per tal de poder dur a terme aquesta formació continuada, cal que aquests cursos s’ajustin a les necessitats i l’activitat de cada societat. A més, aquests cursos es realitzaran en funció de l’acord entre l’empresa i els treballadors que realitzaran els cursos.

Avantatges de la formació contínua

La formació continuada té molts avantatges, tant per a l’empresa com per als treballadors:

  • Ofereix un marc molt més ampli de possibilitats tant per a l’empresa com per als treballadors.
  • Beneficia la qualitat dels serveis i productes oferts i, per tant, pot augmentar els beneficis d’una empresa.
  • Millora la comunicació entre els empresaris i treballadors.
  • Proporciona noves oportunitats, tant per a l’empresa com per als treballadors.
  • És una font de motivació.

 

La formació contínua no només ofereix avantatges per als treballadors a nivell individual, sinó també per a l’empresa. A més, és una opció innovadora i molt eficaç.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

recursos humansnova empresa