.

Quin tipus de líder ets?

 In Notícias, Recursos humans

El líder és una de les figures essencials per tal que un equip estigui ben cohesionat.

A més, el líder és l’encarregat d’explotar el talent de les persones que treballen amb ell. Però, quin tipus de líder ets? Com gestiones el capital humà de la teva empresa? A continuació veurem els tres tipus de lideratge bàsics per tal que sàpigues escollir quin és el teu:

  • Parlem de:

    Lideratge transaccional:

Aquest tipus de lideratge és el que es basa en la relació econòmica entre el treballador i el seu cap. És propi en organitzacions grans i consolidades. Aquesta mecànica de treball es regeix pels incentius de resultats. Es donen recompenses per objectius complerts. També es caracteritza per la negociació col·lectiva de les condicions laborals.

Exercir un bon lideratge no és una tasca fàcil

Un bon lideratge requereix motivació per tal que els treballadors es sentin implicats.

  • Líder transformador:

Aquest tipus de lideratge s’aplica en les indústries que converteixen la feina en un procés de desenvolupament personal. Fan compatibles l’agenda d’activitats professionals amb la familiar. Compensen els serveis prestats amb un bon salari. Estableixen una estratègia de motivació constant.

Les empreses que apliquen aquest tipus d’estratègia de recursos humans i lideratge atrauen el talent jove i són un exemple de transformació empresarial.

  • Líder transcendent:

Aquest estil de lideratge és aquell que aporta més valor al capitalisme creatiu de l’empresa. Ho fa  a través de l’elaboració de propostes d’inspiració. En aquest punt, la feina del líder consisteix en crear estructures àgils que permetin que els treballadors col·laborin en els processos i les mecàniques de l’empresa.

Aquesta característica és essencial i comuna en totes les empreses que són capaces d’anticipar-se a les tendències del futur. També en les que incentiven l’estimulació intel·lectual dels treballadors.

Cadascun d’aquests tipus de líders s’escauen i responen a tres perfils professionals diferents. Tenint en compte el tipus d’organització que lideres, et serà fàcil aplicar un tipus d’estratègia. Així aconseguiràs que els recursos humans de la teva empresa siguin els més adients.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Trobar feina a través de les xarxes socials