.

Per què és important el control horari a la teva empresa?

 In Notícias, Recursos humans

Realitzar un control horari adequat és quelcom molt important en qualsevol empresa, tant pels treballadors com pels objectius del negoci en si. A més, això ens ajudarà a dur a terme una millor gestió del nostre temps i de l’empresa.

 

Parlem de:

Control horari: quins avantatges suposa?

Dur a terme un control horari suposa importants avantatges, no només per a l’empresa, sinó també pels treballadors.

En primer lloc, un control horari ens permetrà analitzar i avaluar el rendiment dels treballadors a la nostra empresa; també és la manera més adequada d’assegurar-nos que tots els treballadors i treballadores fan els seus descansos corresponents durant la jornada laboral.

També, en assegurar-nos que els treballadors realitzen les hores corresponents segons el seu contracte i la seva jornada laboral, contribuirem a la prevenció de certs riscos laborals causats per factors com l’estrès, per exemple.

Un control horari també farà que sigui molt més senzill dur a terme la gestió i comptabilitat del negoci; podrem accedir de manera ràpida i fàcil als registres sobre les hores realitzades per cadascun dels treballadors.

 

Dur a terme un control horari ens pot ajudar a evitar sancions

En cas d’inspecció laboral a la nostra empresa, són varis els motius que podrien ser causa de multa o sanció. Molts d’aquests estan relacionats amb la jornada laboral dels treballadors.

Realitzar un seguiment i control horari és quelcom imprescindible, especialment en el cas dels treballadors a temps parcial. Hi ha casos en què durant una inspecció de treball, és necessari presentar un document que confirmi les hores realitzades per aquests treballadors.

També ens ajudarà a realitzar un control de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors amb un contracte a jornada completa. Cal recordar que un treballador no pot realitzar més de 80 hores extraordinàries anuals.

Una bona gestió del temps a l’empresa és quelcom imprescindible pel rendiment d’aquesta, i dur a terme el control horari adequat és el primer pas a seguir per aconseguir-ho.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

performance managementcontracte en pràctiques