.

Tot el que has de saber sobre la contractació de menors d’edat

 In Ambit Laboral, Notícias

La contractació de menors d’edat és un procediment senzill si saps com afrontar-lo.

Els joves entre setze i divuit anys tenen l’edat legal per comentar a treballar si compten amb l’autorització dels pares o dels tutors legals.

Si t’estàs plantejant contractar a una persona d’aquestes característiques, llegeix bé aquest article. A continuació t’expliquem tot el que has de saber.

 

Parlem de:

Condicions laborals de la contractació de menors d’edat

Cal tenir en compte que les persones majors de 16 anys i menors de 18 anys, si no estan emancipades, necessitaran obligatòriament un justificant familiar per tal de poder generar el contracte de treball.

A part, els menors de 18 anys no poden treballar en horari nocturn. Aquest horari és comprés entre les 10 hores de la nit i les 6 hores del matí. De la mateixa manera que aquest tipus de personal té prohibit fer hores extra.

Pel que fa als descansos laborals, si la jornada supera les quatre hores i mitja, el treballador menor serà meritori d’un descans de trenta minuts.

 

Però això no és tot, depenen de la naturalesa de la feina a realitzar, l’empresari està obligat a:

Prevenció de riscos i informació de seguretat de la contractació de menors

L’empresari està obligat a avaluar les condicions del lloc de treball del jove. Ja que l’espai, la feina a fer o les condicions no poden presentar cap risc -ni físic, ni psicològic- per a la persona.

A part, el cap de l’empresa té l’obligació de formar i informar el menor i als seus pares o tutors legals del procediment de treball que realitzarà el menor. Així com dels possibles riscos i les mesures adoptades per protegir la seva seguretat i la seva salut.

La contractació de menors d’edat requereix uns tràmits i unes mesures de seguretat que són a l’abast de tothom. Però que s’han de tenir en compte. Si pròximament vols contractar a una persona d’aquestes característiques, posa’t en contacte amb nosaltres i et facilitarem la gestió.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

resolució de problemescontracte de substitució per baixa