.

Quins drets tenen els treballadors amb un contracte de treball a distància?

 In Ambit Laboral, Notícias

El contracte de treball a distància cada vegada és més comú. Es tracta d’una opció molt beneficiosa pels treballadors, ja que els permet trobar un millor equilibri entre la vida personal i laboral. A continuació, parlem dels drets de qualsevol treballador que tingui un contracte de treball a distància.

Parlem de:

Com és un contracte de treball a distància?

El contracte de treball a distància és aquell que es formalitza en els casos en què un treballador realitza la major part de l’activitat laboral des d’un lloc diferent al lloc habitual de la resta de treballadors de l’empresa en qüestió. Aquest contracte pot ser a temps parcial o complert, indefinit o temporal. Sempre s’haurà de formalitzar per escrit, i serà necessari especificar el lloc on es realitzarà l’activitat.

Contracte laboral a distància: drets dels treballadors

L’empresa sempre haurà d’assegurar-se, en cas de realitzar un contracte de treball a distància, que es compleixen les següents bases:

  • Els treballadors amb un contracte de treball a distància tindran dret a rebre, com a mínim, un sou d’un import equivalent a la quantitat establerta per la llei segons el seu lloc de treball.
  • Els treballadors en qüestió també tindran dret a rebre assessorament i protecció pel que fa a la seva seguretat i salut.
  • Serà necessari que l’empresa estableixi els mètodes necessaris per dur a terme un seguiment de les tasques dels treballadors.

Com es pot controlar el treball a distància?

Hi ha diversos mètodes que es poden utilitzar per gestionar i controlar el treball a distància.

  • Establir uns horaris fixes, en funció dels quals els treballadors hauran de realitzar les seves tasques.
  • Proveïr els treballadors amb les eines i infraestructures necessaries per realitzar la seva feina.
  • Realitzar petites avaluacions per tal d’analitzar la qualitat de la feina realitzada, així com el temps que els treballadors hi han invertit.

El principal avantatge per al treballador és, sense cap dubte, la conciliació entre la vida laboral i la familiar.  Es pot combinar, de manera més senzilla, les dues cares del dia a dia, complint amb les obligacions de la feina i dedicant temps a la família.

Per realitzar un contracte de treball a distància caldrà seguir les mateixes pautes que en qualsevol altre tipus de contracte. Per tant, haurà d’incloure aquests 10 elements d’un contracte laboral.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com seleccionar un directiuxarxes socials a la teva empresa