.

Com seleccionar un directiu

 In Notícias, Recursos humans

Seleccionar un directiu per a la teva empresa pot ser complicat. Necessites algú amb un perfil molt específic i que encaixi amb la cultura corporativa de l’organització. Generalment, quan es busca algú amb aquest perfil es comet un error de base: no tenir un plantejament adequat.

Parlem de:

Què cal saber per seleccionar un directiu?

Per a fer-ho, és primordial saber com volem que sigui aquesta persona que busquem. Hem de treballar en una estratègia que ens marqui el plantejament i el procediment a seguir per a trobar el millor candidat. Tot seguit, et detallem alguns consells per a trobar el perfil directiu que s’escau més per a la teva empresa.

Passos a seguir

El primer pas és definir un pla de selecció. S’ha de definir com es farà el procés de selecció en base al perfil que volem. És a dir, acotar l’experiència prèvia que ens agradaria que tingués aquesta persona, el seu caràcter, les seves ambicions i la seva manera de treballar.

Marcarem i detallarem les preguntes que ens siguin més convenients i les inclourem al nostre pla de selecció.

Seleccionar un directiu, a més, també implica marcar els objectius de l’empresa. Hem de saber com volem que sigui aquesta persona. Un cop tinguem clar el perfil, plantejarem una sèrie de preguntes per conèixer quins són els objectius professionals i personals dels candidats i saber quin encaixa més en la manera de fer de l’empresa.

Per seleccionar un directiu hem de preparar una descripció detallada del lloc de treball i un perfil tancat del candidat.

Si seguim aquests passos, podrem definir un pla de selecció a la mida i seleccionar un directiu que tingui el mateix sentit empresarial que el de la teva empresa.

 

Et recomanem que, abans d’iniciar el procés de selecció d’un candidat a directiu, treballis amb dedicació aquests punts.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

gestionar les vacancescontracte de treball a distància