.

Quins drets tenen els treballadors amb un contracte a temps parcial?

 In Ambit Laboral, Notícias

Un contracte a temps parcial pot ser un contracte temporal, indefinit, per realització d’obra o servei, un contracte en pràctiques… Però, independentment del caràcter del contracte, és imprescindible que es compleixin sempre els drets dels treballadors. A continuació en parlem.

Parlem de:

Salari d’un treballador amb contracte a temps parcial

Un contracte a temps parcial suposa una remuneració inferior a un contracte de jornada completa. La llei estableix que la remuneració del treballador correspondrà a la part de la jornada laboral pactada mitjançant el contracte escrit. Tot i això, el salari no podrà ser proporcionalment inferior a la remuneració dels treballadors amb un contracte a jornada completa.

Les vacances en un contracte a temps parcial

Les vacances d’un treballador amb un contracte a temps parcial són d’un mínim de 30 dies anuals. Aquest període es podria ampliar en funció del conveni col·lectiu de cada professió. Dit d’altra manera: un treballador amb un contracte de temps parcial té el dret als mateixos dies de vacances que una persona que realitza jornada completa.

Les hores treballades segons un contracte a temps parcial

Un treballador amb un contracte a temps parcial haurà de fer les hores setmanals acordades segons el seu contracte. Malgrat això, no hi ha cap llei que determini com s’hauran de distribuir aquestes hores. Per exemple: un contracte a temps parcial pot consistir en la realització de tres hores de feina durant cinc dies a la setmana, o vuit hores diàries durant tres dies.

Les hores complementàries en aquest tipus de contracte

Una persona amb un contracte d’aquestes característiques podrà realitzar hores complementàries, sempre i quan no tingui un contracte inferior a 10 hores setmanals. Generalment, el nombre total d’hores complementàries no podrà ser superior al 30% de les hores establertes segons contracte. Tot i així, en els casos que el conveni col·lectiu ho permeti, aquesta xifra es podrà augmentar fins al 60%.

 

És imprescindible que qualsevol empresa segueixi aquestes condicions. Et convidem a llegir aquest post sobre els casos en què es pot modificar el contracte.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

salari mínim interprofessionalsalari emocional