.

Ser autònom econòmicament dependent: què vol dir?

 In Ambit Laboral, Notícias

Un treballador autònom econòmicament dependent, sovint abreujat TRADE, és un treballador que, malgrat ser autònom, realitza la major part de la feina en una empresa, i per tant depèn en gran part d’aquesta.

Parlem de:

Com treballa un autònom econòmicament dependent?

La figura del treballador autònom econòmicament dependent no té les mateixes característiques que qualsevol altre treballador autònom, però tampoc les mateixes que un treballador assalariat en una empresa.

La seva activitat econòmica té les mateixes característiques que les d’un autònom però, com a mínim el 75% dels seus ingressos econòmics depenen d’una sola persona o empresa, causant un alt nivell de dependència laboral.

Requisits per ser autònom econòmicament dependent

El principal requisit per ser autònom econòmicament dependent és rebre el 75% dels ingressos d’un mateix client. A continuació veiem els altres requisits:

  • Un autònom econòmicament dependent no pot contractar ni subcontractar personal.
  • La seva activitat s’ha de diferenciar clarament de la dels altres treballadors assalariats de l’empresa per la qual treballa. En cas contrari, es tractaria d’un fals autònom.
  • Quan sigui el cas, l’autònom haurà de posseir el seu propi material per tal de realitzar la seva activitat. A més, l’organització de la feina estarà a càrrec seu, i no de l’empresa a la qual presta els serveis.
  • La remuneració rebuda pel client dependrà dels serveis realitzats, en funció de l’acord al que l’autònom i el client hagin arribat prèviament.

Avantatges i desavantatges de ser un TRADE

El principal avantatge que té un TRADE és que pot seguir els seus propis criteris, tant a l’hora de treballar com a l’hora d’organitzar-se. A més, li corresponen 18 dies de vacances. D’altra banda, l’autònom s’haurà de fer càrrec de les quotes a pagar a la Seguretat Social i dels impostos. A més, les vacances no seran remunerades.

Ser autònom econòmicament dependent pot ser molt beneficiós per les persones que prefereixen treballar pel seu compte, però cal ser conscient de totes les seves condicions.

Si t’estàs plantejant ser autònom, et convidem a llegir els següents posts:

Quant cobra un autònom quan està malalt o pateix un accident de treball fent la seva feina?

Els 5 millors incentius per emprendre com a autònom

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

contractar un becarifelicitat laboral