.

Em cobreix la mútua si tinc un accident en anar o en tornar de la feina?

 In Ambit Laboral, Notícias

Com tothom sap, els accidents que pateix un individu es consideren de treball si succeeixen durant la jornada laboral i accidents comuns si tenen lloc fora de la feina.

D’aquesta manera, les contingències per incapacitat derivades d’accidents, poden ser comuns o laborals.
Però, sovint, ens oblidem d’un altre tipus d’accident que també és considerat com a contingència laboral. Concretament, ens referim a la figura de l’accident “in itinere”.
L’accident “in itinere” és el succeït mentre el treballador es troba de camí a la feina o, al contrari, de la feina a casa.
No obstant això, perquè obtingui aquesta qualificació, ha de succeir en un moment proper a l’hora d’inici o fi de la seva jornada laboral.
D’altra banda, el trajecte en què succeeix l’accident, ha de ser l’usual o ordinari des del domicili habitual. Això vol dir que, si una persona es desplaça al seu lloc de treball, però es desvia de la seva ruta habitual i per qualsevol causa, té un accident, aquest es tractarà com una contingència comuna.
El mateix passarà si dorm en un domicili que no és el seu i surt a treballar des d’allà. Sí s’admetria com a accident “in itinere” si es tracta d’un segon habitatge.
D’altra banda, s’exigeix ​​que en el desplaçament s’utilitzi un mitjà de transport adequat i es condueixi amb la diligència deguda, es a dir, si jo vaig a la meva feina en una motocicleta, creuant en direcció prohibida per escurçar camí i tinc un accident, no es considerarà accident “in itinere”.
No es tracta que hagi d’existir una rigorosa atenció de les normes de circulació, però tampoc d’una conducció temerària.
També són accidents “in itinere” els que es produeixen com a conseqüència d’un desplaçament fora del lloc de treball per atendre assumptes laborals.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Vull deixar el meu treball per una nova feina, com puc estar segur que em contractaran?CONEIX LES PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ