.

Coneix la nova regulació per a la gestió de la incapacitat temporal

 In Notícias, Seguretat Social

L’aspecte que més destaca és que el facultatiu portarà a terme l’emissió d’informes mèdics associats a la durada estimada de cada procés d’incapacitat temporal.

Els facultatius han de disposar d’unes taules de durada òptima de la baixa per diferents patologies. Aquestes taules han sigut elaborades amb estadístiques i estudis realitzats en els últims anys.
No obstant, la previsió inicial de la baixa podrà ser actualitzada en qualsevol moment en funció de l’estat de salut del treballador.
Aquesta nova regulació, classifica les baixes en funció de la seva durada:

Molt curtes: si és inferior a cinc dies naturals.
Curtes: de 5 a 30 dies naturals.
Mitjana: de 31 a 61 dies naturals.
Llarga: més de 61 dies.

Després del reconeixement del treballador, la baixa serà expedida pel metge del servei públic de salut o pel de la mútua, en cas que la baixa derivi d’un accident de treball o malaltia professional.
Quan es tracti d’una baixa molt curta, s’emetrà el comunicat de baixa i d’alta a la vegada, per tal d’evita una segona visita mèdica.
Pels altres tipus de baixa, en el comunicat figurarà la data de la següent revisió mèdica, que serà al setè dia per als comunicats de baixa de durada curta i mitjana i per als de durada llarga al catorzè dia.
Quan la durada de la malaltia es prolongui més de 365 dies, la baixa passarà a ser controlada directament per l’INSS i no pels serveis públics de salut.
Per la seva banda, el treballador té l’obligació de presentar a la seva empresa la còpia dels comunicats de baixa i els successius parts de confirmació, en els tres dies següents a la seva expedició. Així com, comunicar l’alta en un termini de 24 hores després de rebre-la.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Aspectes a tenir en compte sobre la reducció de jornada derivada per cura de fillsS'ha d'indemnitzar l'acomiadament disciplinari?