.

Com funciona el pagament únic de la prestació d’atur

 In Notícias, Seguretat Social

Per iniciar un treball per compte propi i beneficiar-se del pagament únic de la prestació d’atur per muntar una empresa. S’han de complir els següents 2 requisits:

– L’empresa s’ha de constituir en forma de socis treballadors, en cooperatives o en societats laborals.

– Desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms o dedicar l’import de la prestació al capital social d’una entitat mercantil.

D’altra banda, per poder capitalitzar l’atur:

– S’exigeix ser beneficiari d’una prestació contributiva per atur i tenir pendents de rebre almenys tres mensualitats.

– No haver fet ús d’aquest dret en els últims quatre anys.
– Començar l’activitat en un termini màxim d’un mes des que s’aprovi aquest dret.
– Els que hagin compatibilitzat el treball com autònom amb la prestació d’atur durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic no tindran la possibilitat d’obtenir el pagament únic.

 Si es realitza la feina com a autònom o soci des d’una entitat mercantil se li abonaran com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, podent aconseguir la quantitat que es justifiqui com a inversió, amb un màxim del 100% de l’import de la prestació.

També es pot destinar el pagament únic a despeses de constitució i funcionament de la nova societat mercantil.

Si s’inicia l’activitat com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una societat laboral o cooperativa, poden reclamar en un sol pagament la quantitat necessària per a l’aportació al capital social o finançar la quota d’ingrés en la cooperativa o per a l’adquisició de participacions en la societat. S’abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació calculada en dies complets.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Què és i per a què serveix el certificat d'empresa?Coneix els 3 requisits necessaris per accedir a la deducció per maternitat