.

GUIA PER LA JUBILACIÓ DELS AUTÒNOMS A ESPANYA

 In Notícias

A partir d’aquest any 2023, han canviat les regles de joc quant a les cotitzacions dels autònoms, per aquest motiu es genera que una de les preocupacions dels autònoms a Espanya és sobre com funciona la jubilació per ells i quina pensió rebran una vegada que deixin de treballar. Tot i que els requisits són pràcticament iguals que pels treballadors per compte aliè, a continuació detallem alguns punts destacables.

Parlem de:

Quants anys cal cotitzar per a la jubilació dels autònoms?

Una de les preguntes més importants és quants anys ha de cotitzar un autònom per poder jubilar-se. A Espanya, els autònoms han de cotitzar un mínim de 15 anys per poder accedir a la jubilació, igual que els treballadors per compte aliè. Aquest període de cotització pot ser modificat en funció de la legislació vigent, de manera que és important estar al dia amb les actualitzacions per conèixer els requisits específics.

Les bases de cotització dels autònoms

Les bases de cotització dels autònoms són molt importants per determinar les prestacions que rebran en el moment de la jubilació. La base de cotització és la quantitat mensual que els autònoms fins ara havien triat, i a partir d’aquest any vindran reglades per l’escalat de rendiments nets, per al pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social. És important tenir en compte que a major cotització, major  prestació.

La majoria dels autònoms havien optat fins a la data per bases mínimes de cotització, tot i que tenien la flexibilitat de modificar-la al llarg de la seva vida laboral. Les bases de cotització per als autònoms oscil·len entre els 960,60 euros de la cotització mínima i els 4.495,50 euros de la cotització màxima. Pel que probablement la situació a partir del present any pot variar en funció dels rendiments nets.

Planificació de la jubilació dels autònoms

Algunes opcions complementàries a tenir en compte són:

Contractar un pla de pensions privat:

És una opció per complementar la prestació de la Seguretat Social i assegurar una major renda durant la jubilació. Cal investigar les diferents opcions disponibles i triar la que millor s’adapti a les necessitats i expectatives personals.

Estalviar de manera regular: 

És recomanable establir un pla d’estalvi mensual i destinar una part dels ingressos a un fons de jubilació. Això permetrà tenir una base financera addicional per complementar la pensió.

Diversificar les fonts d’ingressos: 

En lloc de dependre exclusivament de l’activitat professional com a autònom, considera explorar altres oportunitats de generació d’ingressos, com inversions o altres negocis, per assegurar una estabilitat financera més gran durant la jubilació.

Consultar amb un professional

En matèria de jubilació, és recomanable consultar amb un professional, assessor financer especialitzat en règims de la seguretat social com OTGIR. Aquests professionals poden oferir una orientació personalitzada basada en les circumstàncies individuals i proporcionar consells sobre com millorar la planificació de la jubilació.

Conclusió:

La jubilació dels autònoms a Espanya requereix una planificació per garantir una jubilació còmoda. És important comprendre els requisits de cotització i les opcions de planificació disponibles per assegurar una pensió adequada. Amb una planificació diligent i l’ajuda de professionals qualificats com OTGIR, els autònoms poden preparar-se millor per al resultat de la pensió de jubilació.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

renting pimesintel·ligencia artifical Girona