.

Ajornament de deutes: cinc preguntes i respostes

 In Notícias, Seguretat Social

Una empresa pot sol·licitar un ajornament de deutes per tal que la Seguretat Social li permeti realitzar un pagament fora del termini reglamentari prèviament establert. Avui parlarem de tot el que cal saber sobre aquest tràmit.

Parlem de:

Ajornament de deutes: qui el pot sol·licitar?

Un ajornament de deutes és un pla dirigit a aquelles persones físiques o empreses responsables d’un pagament a la Seguretat Social, i que per motius de tresoreria del seu negoci, tenen necessitat d’ajornar-lo.

Ajornament de deutes: quina documentació necessito?

Per tal de sol·licitar un ajornament de deutes caldrà presentar el formulari corresponent en funció de cada cas, així com certs models relacionats amb el pagament a realitzar. Un cop reunida tota la informació, es presentarà la sol·licitud amb la documentació corresponent a la oficina de Tresoreria General de la Seguretat Social que correspongui segons el domicili del centre de treball.

Ajornament de deutes: quan l’he de sol·licitar?

Un ajornament de deutes es pot sol·licitar en qualsevol moment un cop iniciat el termini d’ingrés de pagament reglamentari. El termini de pagament, un cop ajornat, no podrà ser superior a cinc anys.

Ajornament de deutes: què passa un cop he presentat la sol·licitud?

Un cop presentada la sol·licitud, rebràs un acusament de recepció conforme el teu cas ha estat estudiat. Seguidament, l’Administració de la Seguretat Social comunicarà la resolució de l’ajornament de deutes en un termini d’un màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Ajornament de deutes: què més he de tenir en compte?

En cas que et concedeixin un ajornament, caldrà assegurar-se que tots els pagaments es fan al dia, ja que en cas contrari, se’t podria denegar una futura sol·licitud d’ajornament de deutes.

Un ajornament de deutes pot ser una gran ajuda per aquelles persones físiques o empreses que tenen problemes puntuals de tresoreria.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

sistema REDInforme de vida laboral: com el puc obtenir?