.

Informe de vida laboral: com el puc obtenir?

 In Notícias, Seguretat Social

Un informe de vida laboral és un servei de la Seguretat Social. Permet a les persones que en algun moment de la seva vida han cotitzat consultar informació relacionada amb cotitzacions i prestacions. Avui parlarem de les diferents maneres d’obtenir aquest certificat.

Parlem de:

En què consisteix l’informe de vida laboral?

L’informe de vida laboral és un document que serveix per demostrar i resumir les cotitzacions del treballador que el sol·licita al llarg de la seva vida laboral. El treballador haurà de sol·licitar l’informe personalment. Llavors el podrà fer servir per demanar les prestacions que li corresponen. Això inclou la jubilació o les baixes, entre altres tràmits. En alguns casos, l’informe de vida laboral pot ser sol·licitat al treballador per una empresa. Quan? En cas de necessitar aquesta informació per a la realització d’algun tràmit.

A l’informe de vida laboral es pot trobar la següent informació d’un treballador:

  • Dades personals de la persona en qüestió.
  • El nombre de dies en què una persona ha estat donada d’alta com a treballador o treballadora.
  • Qualsevol tipus d’informació rellevant sobre la relació concreta d’un treballador amb la Seguretat Social. També condicions específiques de la seva feina.
  • Informació sobre les èpoques en què un treballador ha estat relacionat amb una empresa.

Informe de vida laboral: Com demanar-lo per internet

L’informe de vida laboral es pot demanar per internet. També a través de la pàgina web de la Seguretat Social, en cas de disposar d’un certificat digital. És una opció còmoda i ràpida. Podrem obtenir l’informe de manera instantània amb un codi de verificació.

El certificat de vida laboral també es pot demanar per internet sense certificat digital. Només cal omplir un formulari amb les dades del treballador. Cal accedir a l’enllaç corresponent de la pàgina web de la Seguretat Social. Un cop allà, omplir la informació demanada, com el DNI o el número d’ afiliació de la Seguretat Social. Un cop fet això, es tramitarà l’informe, que obtindràs per correu ordinari.

Tot i això, també serà possible obtenir l’informe al moment seguint un enllaç. Això ens permetrà sol·licitar una contrasenya per SMS, que ens permetrà descarregar el certificat al moment.

Informe de vida laboral: Com demanar-lo per telèfon

Una altra manera d’obtenir el certificat de vida laboral és sol·licitant-lo per telèfon. En algunes províncies, però, aquest servei no està disponible. Caldrà trucar al número de telèfon del servei d’informació de la Seguretat Social i seguir, inicialment, les instruccions d’un sistema automàtic. El certificat serà enviat mitjançant correu ordinari.

Què passa si s’han de rectificar les dades de l’informe de vida laboral?

En cas de ser necessari, es pot sol·licitar una rectificació de l’informe de vida laboral. És imprescindible que les dades de l’informe siguin correctes. Al acreditar els dies cotitzats, aquest document determinarà quant cobra un treballador en cas de jubilació o atur, per exemple.

Per sol·licitar aquesta rectificació, caldrà presentar els documents necessaris. Així podrem demostrar que la informació inicialment presentada és incorrecta. Per sol·licitar aquesta rectificació es podrà anar presencialment a una oficina de la Seguretat Social, o es podrà fer per internet.

En cas de desitjar fer-ho presencialment, caldrà presentar el model corresponent de rectificació d’informe de vida laboral, omplert degudament. En cas de voler sol·licitar-lo per internet, caldrà accedir a la seu de la Seguretat Social mitjançant un usuari i contrasenya. També amb un certificat digital.

 

L’informe de vida laboral serà molt útil per aquelles persones que necessitin sol·licitar prestacions. És un document que mostra, com indica el seu propi nom, tota aquella informació relacionada amb els dies en què un treballador ha estat donat d’alta en alguna empresa. És a dir, l’historial laboral d’un treballador.

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

ajornament de deutesCom millorar el treball en equip d’una empresa?