.

Sistema RED: saps de què et pot servir?

 In Ambit Laboral, Notícias

El sistema RED és el sistema electrònic gestionat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant el qual les empreses poden realitzar, a dia d’avui, un nombre important de tràmits. Avui parlarem del sistema RED i dels tràmits que es poden realitzar a través d’aquesta plataforma.

Parlem de:

Sistema RED: què és i per a què es fa servir?

El sistema RED es pot definir com un mitjà de comunicació entre les empreses i la Seguretat Social, ja que és una plataforma a través de la qual les empreses presenten certa documentació referent a la seva activitat.

El sistema RED serveix per comunicar informació relacionada amb l’ afiliació d’una empresa (altes o baixes dels treballadors) i cotitzacions, així com temes d’incapacitat laboral.

Sistema RED: qui l’ha d’utilitzar?

Avui en dia, qualsevol empresa que tingui treballadors té l’obligació d’estar adherida al sistema RED, i de comunicar qualsevol tipus d’informació relacionada amb els temes prèviament anomenats mitjançant aquest sistema.

Per tal d’accedir al sistema RED, actualment es necessita un certificat digital de persona física o jurídica, que es pot obtenir realitzant el tràmit corresponent.

També serà necessari un número autoritzat de Red, que s’obtindrà un cop presentat el formulari anomenat FR.101. Aquesta autorització podrà ser de dos tipus:

  • Un certificat que et permeti actuar només en nom teu.
  • Un certificat que t’autoritzi a realitzar tràmits en nom d’altres

Es pot accedir al sistema RED mitjançant la pàgina web de la Seguretat Social, on a través d’un menú principal es podrà accedir a diferents apartats per realitzar els diferents tipus de gestions laborals.

El sistema RED és un mètode molt còmode, eficaç i ràpid, que agilitza molt el procés de comunicació entre les empreses i la Seguretat Social. A més, al ser un sistema digitalitzat, és molt més segur, a més de fiable i professional.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

contractació de menorsajornament de deutes