.

3 punts imprescindibles per a entendre la nòmina

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Entendre la nòmina ja no serà cap problema amb aquests consells que seguidament et mostrem per tal de conèixer els detalls de la teva nòmina mensual.

Normalment ens fixem en el total líquid a percebre però i la resta de conceptes? Que ens descompten cada mes i per què?

Una nòmina es divideix en tres grans blocs:

  • Meritacions: Són percepcions salarials i no salarials.

En les percepcions salarials trobem: el salari base que és determinat per Conveni Col·lectiu; els conceptes salarials com el plus de conveni i el de disponibilitat entre altres; les hores extres, gratificacions extraordinàries i el salari en especie.

En les percepcions no salarials trobem indemnitzacions com; les prestacions o indemnitzacions de la seguretat social i altres percepcions salarials, així com també  les indemnitzacions per acomiadament.

  • Deduccions: En aquesta part es determinaria el que li toca pagar al treballador en diferents conceptes. Aquesta part és la que resta del salari. Trobem les deduccions a la Seguretat Social 4.7%, Atur 1.55%, Formació Professional 0.10% i I.R.P.F.

El  percentatge de l’IRPF es determina segons la situació personal i familiar del treballador, per tant, pot variar el percentatge que s’aplica.

Aquests percentatges es calculen sobre les bases per contingències comuns i contingències professionals i la d’hores extres si fos el cas. Les bases les trobem a peu de nòmina aixì com la prorrata de pagues extres.

  • El líquid: El líquid a percebre seria la diferència de les meritacions (1) i les deduccions (2) i això ens donaría el salari net mensual del treballador (3).
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Quan és obligatori el preavís de 15 dies?4 errors que has d'evitar per seleccionar el candidat perfecte