.

Per què la vigilància de la salut en una empresa és tan important?

 In Ambit Laboral, Notícias

La vigilància de la salut en una empresa és un dret dels treballadors, i un procés que s’hauria de dur a terme en tots els llocs de treball. A continuació definim aquest concepte, i t’expliquem com hauria de ser la vigilància de la salut en qualsevol empresa.

Parlem de:

Vigilància de la salut en una empresa: què vol dir?

En qualsevol empresa, és important dur a terme un procés de vigilància de la salut dels treballadors. Es tracta d’una part fonamental del procés de prevenció de riscos laborals. Consisteix en una revisió mèdica que es duu a terme en funció de les condicions de cada empresa i cada lloc de treball.

L’objectiu principal de la vigilància de la salut en una empresa és prevenir i diagnosticar qualsevol possible lesió o malaltia causada als treballadors per les condicions laborals.

Es tracta d’un procés molt important en feines que poden comportar riscos per la salut, però s’hauria de dur a terme en totes les empreses, en funció dels riscos laborals que es poden donar en cada àmbit de treball.

Com ha de ser la vigilància de la salut en una empresa?

La vigilància de la salut en una empresa ha de complir diverses condicions. Aquestes són algunes de les més importants.

  • Ha de ser, en qualsevol empresa, un dret de qualsevol treballador.
  • Cal realitzar anàlisis i proves adequades i especifiques segons l’activitat de cada empresa i les condicions dels treballadors.
  • Pot ser voluntària pel treballador, excepte en casos en què les condicions laborals puguin suposar riscos importants. També haurà de ser obligatòria en cas que es tracti d’una de les activitats que formen part de la política de prevenció de riscos laborals.
  • Cal que les proves siguin realitzades pel personal sanitari adequat.

Realitzar un control i unes anàlisis adequades és la manera més indicada d’identificar possibles riscos laborals. D’aquesta manera, també es podran analitzar les diferents possibles solucions.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

cobrar la prestació d’aturconsells per millorar el currículum