.

Les vacances en el món laboral

 In Notícias, Sin categoría

Als treballadors els corresponen un nombre concret de dies de vacances remunerades per any treballat. Aquests dies de festa són un acord entre el treballador i l’empresari, i s’han de fixar amb antelació.

 

Parlem de:

Vacances: Quants dies em corresponen?

La durada de les vacances de qualsevol treballador és d’un mínim de trenta dies naturals per any, és a dir, dos dies i mig per mes. Això vol dir que aquests trenta dies inclouen diumenges i festius. Aquests dies, que poden estar repartits en diversos períodes, s’han de gaudir abans del dia 31 de desembre de l’any corresponent. En cas contrari, no es podran acumular ni compensar econòmicament. Tot i així, en cas que finalitzi el contracte i no s’hagin exhaurit els dies de vacances, el treballador rebrà la remuneració corresponent als dies que no hagi gaudit.

 

Remuneració durant les vacances

Durant aquest període, els treballadors reben la mateixa remuneració que els mesos de l’any restants. En el cas de la gent que treballa a jornada parcial, els corresponen els mateixos dies de vacances, i rebran la part corresponent del seu sou.

 

Vacances i baixa mèdica

En cas de coincidència entre els dies de vacances i baixa mèdica relacionada amb l’embaràs o maternitat, es té dret a l’aplaçament de les vacances després del moment en què finalitzi la baixa, tot i que l’any ja hagi acabat. En cas de baixa per altres motius, el treballador també podrà aplaçar les vacances però no més de divuit mesos a partir del final d’any en què s’ha produït la baixa.

 

És important saber que aquests trenta dies naturals per any (o la seva part proporcional en el cas dels contractes temporals) són un dret de qualsevol treballador, i per tant l’empresari no pot, sota cap circumstància, sancionar el treballador restant-li dies.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Model 145: Què cal saber perquè tributis correctament a la teva RendaJornada laboral: Com he de registrar la jornada laboral dels meus treballadors?