.

Model 145: Què cal saber perquè tributis correctament a la teva Renda

 In Ambit Laboral, Notícias, Sin categoría

Avui dediquem aquesta entrada al blog al Model 145. A l’hora de realitzar la declaració de la Renda, són moltes les situacions personals o familiars que s’han de tenir en compte per tal que l’empresa et retingui el tant per cent d’IRPF que et correspon segons la Llei.

 

Parlem de:

Model 145

A l’inici del teu contracte a qualsevol lloc de treball, el departament de recursos humans té l’obligació de donar-te un formulari anomenat Model 145 en el qual has d’especificar certes dades sobre la teva situació personal i familiar. D’aquesta manera, l’empresa sabrà quin percentatge d’IRPF cal retenir-te en la nòmina mensual. En cas que aquest percentatge no sigui el que et pertoca segons la taula vigent, això es pot veure afectat a l’hora de fer la Declaració de la Renda. El model 145 és una eina imprescindible de comunicació entre el treballador i l’empresa. Per això el treballador ha de comunicar qualsevol variació que es pugui produir en la comunicació inicial.

 

Dades que es comuniquen en el model 145

Llavors, quines són les situacions que poden afectar la teva retenció d’IRPF? Tenir fills o altres descendents menors de 25 anys que convisquin amb el treballador. Cal informar l’empresa sobre l’any de naixement, adopció o acolliment dels fills, així com qualsevol discapacitat que aquests pateixin i el seu corresponen tant per cent.

Per altra banda, també afecta la retenció d’IRPF que es tingui algun ascendent major de 65 anys a càrrec.

Per últim, també afecten, en el cas de les persones divorciades, les pensions compensatòries i anualitats per aliments a favor dels fills. En aquests dos casos, per tal que pugui afectar la retenció d’IRPF, hi ha d’haver una resolució judicial que ho justifiqui.

 

La retenció d’IRPF pot suposar una gran diferència a l’hora de fer la Declaració de la Renda, per tant és de vital importància completar correctament el model 145 i comunicar les noves variacions que et puguin afectar al departament de recursos humans.

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

absentismeLes vacances en el món laboral