.

Treballar per compte propi i aliè, es pot compatibilitzar?

 In Notícias, Seguretat Social

Treballar per compte propi i aliè alhora serà una de les noves formes d’ocupació. Si es treballa per a aquestes dues modalitats alhora hem de tenir en compte un seguit de requisits. En aquest article, t’explicarem com ho pots fer i si es pot compatibilitzar.

En aquest cas, si les dues activitats són enquadrables en dos règims diferents de la Seguretat Social, s’haurà de donar d’alta i cotitzar als dos règims a la SS. La clau és trobar el règim de la SS que més t’escau.

Parlem de:

Quin règim de la Seguretat Social em toca?

Per fer-ho, a més de comptar amb un equip professional, cal determinar si cal enquadrar la situació del treballador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquest regim defineix al treballador per compte propi o autònom com aquell que realitza de forma habitual una activitat econòmica a títol lucratiu. Una altra característica d’aquest règim és que no està subjecte a un contracte de treball ni encara que s’utilitzi el servei remunerat d’altres persones.

Compatibilitzar treballar per compte propi i aliè és possible

També, s’ha de tenir en compte que l’Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social serà l’encarregada de dir si aquesta persones li escau o no el seu enquadrament en la RETA.

Vols treballar per compte propi i aliè a la vegada? Tingues en compte que també afecta a l’hora de calcular la teva cotització. Es podria donar el cas que, en funció dels paràmetres de cotització del Règim General, es pugui fer una reducció de la base a cotitzar durant un cert temps.

Per últim, la doble cotització podrà donar dret a la meritació i satisfacció de les prestacions dels dos règims on estigui donat d’alta. Això sí, sempre i quan es compleixin els requisits per meritar-les.

 

Compatibilitzar i treballar per compte propi i aliè a la vegada et pot portar molts beneficis si tens totes les gestions ben lligades. Per fer-ho, et recomanem que confiïs amb gestors professionals que t’explicaran i et portaran al dia tots els tràmits a seguir.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

integrar als treballadorsLideratge positiu