.

Com integrar als treballadors a l’estratègia de l’empresa?

 In Notícias, Recursos humans

Integrar als treballadors al compliment i funcionament de l’estratègia de l’empresa sovint no és fàcil.

Només un 10% de les empreses aconsegueixen que la majoria dels seus treballadors s’integrin i convisquin amb l’estratègia de l’empresa. La resta, executa el seu treball diari d’una manera diferent a la que es plasma a l’estratègia.

Per aconseguir que tota la teva plantilla segueixi el pla d’actuació que heu preparat, existeix l’aplicació d’una tècnica anomenada VIE. Aquesta metodologia afavoreix que tots els departaments de l’empresa s’impliquin i segueixin, tots a una, l’estratègia marcada.

Per seguir aquesta metodologia és necessari seguir unes regles que  afectin a totes les jerarquies de l’empresa per aconseguir integrar els treballadors a la cultura organitzativa i executiva de l’empresa.

Parlem de:

La VIE afavoreix que la informació dels directius arribin als treballadors per tal que aquests puguin desenvolupar les tasques que se’ls hi encomana i integrar els treballadors a l’empresa

En un inici, el comitè directiu es reuneix i pacta quina serà la visió per als propers anys. Un cop tinguem els objectius definits, enfoquem quines són les àrees que les hauran d’executar i explicar-los què hauran de fer i amb quin marge de temps.

Per últim, arriba el moment de preparar l’estratègia. Definirem com i què farà cada àrea per aconseguir el que ens hem marcat.

També intentarem definir quins seran els entrebancs que trobarem assolir el nostre objectiu.

Seguint aquesta metodologia, cada departament es sentirà més compromès en la seva feina diària i es sentiran co responsables dels èxits de l’empresa.

En definitiva, la metodologia VIE t’ajuda a integrar els treballadors i a que tots ells remin cap a un mateix objectiu: el bon funcionament de l’empresa.

Aconseguir el que el departament directiu marca és clau per al bon funcionament d’una empresa. Confia en aquesta metodologia perquè t’ajudi a aplicar-ho a la teva empresa.

El futur i del teu negoci se’n veurà beneficiat!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search