.

Tècniques de coaching

 In Notícias, Recursos humans

Ara que ja sabem què és el coaching, t’agradaria saber quines tècniques de coaching s’utilitzen?

Qualsevol empresari o membre de l’àrea de recursos humans d’una empresa que conegui els beneficis d’aquesta pràctica sabrà que és la metodologia ideal per motiva al seu equip. El coaching empresarial ajuda a enfortir l’equip i a millorar el seu rendiment, entre d’altres aspectes. Vols aplicar-lo a la teva empresa? Doncs sí és així, a continuació t’expliquem les 8 tècniques de coaching més ben valorades i les que tenen millor resultat.

 

Parlem de:

Tècniques de coaching

  • Brainstorming. Preparar una sessió de pluja d’idees per millorar els producte o el servei que s’ofereix, escoltar les opinions dels treballadors, millorar la forma com es treballa… Proposar temes i escoltar les opinions dels teus treballadors.
  • Exposició grupal sobre temes que preocupen o que se’n vol tenir una opinió.
  • Jugar i simular situacions divertides, positives, negatives o frustrants pot ser d’ajuda per saber com afrontar la situació en un moment concret.
  • Una de les tècniques de coaching més ben valorades és l’escolta activa. Ser receptiu en tot allò que passa és essencial per saber motivar i oferir els consells adequats.
  • Reciprocitat. Saber escoltar i saber oferir una resposta adient al que passa. Aplicant aquesta tècnica podràs orientar el desenvolupament de les competències dels treballadors cap a la direcció correcte.
  • Promoure la conciliació familiar. Encara que sembla fora de lloc, les tècniques de coaching que ajuden a conciliar són les més efectives.
  • Mapa mental. Per plasmar en gràfics els valors, talents i fortaleses de l’equip de treball. I, un cop es tenen, confrontar-los amb els de la direcció per crear una entitat encara més forta.
  • Personalitat. Saber crear i diferenciar els diversos perfils de personalitat que hi ha a l’empresa.

 

Utilitzant aquestes 8 tècniques de coaching podràs motivar i obtenir millor resultats. Què et sembla si per aquest 2019 n’ajustes algunes?

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

La importància d’un desenvolupament sostenible al negociTendències de recursos humans pel 2019