.

Rotació interna de personal: Avantatges i desavantatges

 In Notícias, Recursos humans

Entenem per rotació interna de personal un sistema en què els treballadors d’una empresa canvien de lloc de treball, sense marxar de l’empresa. A continuació veurem els avantatges i desavantatges de la rotació interna de personal.

Parlem de:

Rotació interna de personal: Quins avantatges té?

La rotació interna de personal és una molt bona oportunitat per als treballadors, ja que els permet ampliar el seu coneixement i guanyar experiència en diversos càrrecs diferents. També te els següents avantatges:

  • Un benefici de la rotació interna de personal és que, mitjançant aquest mètode, els treballadors desenvolupen les seves habilitats de lideratge i comunicació. Quan un treballador s’incorpora a un nou departament, o comença a realitzar una nova funció, serà responsabilitat dels altres treballadors explicar-li en què consisteixen les noves tasques que ha de realitzar.
  • Aquests sistema també suposa un gran ventall d’oportunitats per als treballadors, ja que tindran l’ocasió d’adquirir noves habilitats que els seran molt útils pel seu currículum i per al seu futur.
  • La rotació interna de personal també permet que cada treballador descobreixi el seu potencial i millori allò que no se li dóna tan be.

Rotació interna de personal: Quins són els seus desavantatges?

D’altra banda, la rotació interna de personal també té certs desavantatges. Els veiem a continuació:

  • En primer lloc, la rotació interna de personal pot suposar un desavantatge de cares a l’empresa en el cas d’aquells treballadors que els costa adaptar-se a una nova situació, o que tenen dificultats realitzant certes tasques.
  • D’altra banda, hi ha treballadors que no se senten còmodes amb aquest sistema, ja que prefereixen especialitzar-se en el seu àmbit, en comptes de variar de càrrec.

Tot i tenir alguns desavantatges, la rotació interna de personal és un sistema molt interessant per a aquelles empreses amb ganes d’innovar i de créixer, ja que permet un molt bon desenvolupament professional dels treballadors, i els permet guanyar experiència, habilitats i coneixement.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Entrevista de treball: Consells per l’entrevistadorcontracte per a la formació i l'aprenentatge