.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge: Saps què és?

 In Ambit Laboral, Notícias

El contracte per a la formació i l’aprenentatge és un tipus de contracte que té l’objectiu d’integrar els joves en el món laboral i afavorir la seva formació professional ja que combina, alhora, formació i treball. A continuació veiem les característiques principals.

Parlem de:

Contracte per a la formació i l’aprenentatge: A qui va dirigit?

El contracte per a la formació i l’aprenentatge està pensat per persones d’entre 16 i 25 anys, o menors de 30 sempre que la taxa d’atur no sigui inferior al 15%. En el cas de les persones amb discapacitat, no s’aplica aquest límit d’edat. Els treballadors no tindran cap qualificació professional, ni hauran estat contractats prèviament en cap altra empresa amb el mateix tipus de contracte. El contracte per a la formació i l’aprenentatge combina l’experiència laboral amb la formació teòrica dels treballadors.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge: Quina és la seva durada?

La durada del contracte per la formació i l’aprenentatge serà d’un mínim d’un any i un màxim de tres, a excepció de les professions amb convenis que indiquin que la durada mínima pugui ser de sis mesos. El període de prova podrà durar un màxim de dos mesos, i el salari no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge: Quines bonificacions té l’empresa?

Un contracte per a la formació i l’aprenentatge suposarà els següents beneficis per l’empresa:

  • Una reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social en el cas de les empreses amb menys de 250 treballadors.
  • Una reducció del 75% de la quota empresarial a la Seguretat Social en el cas de les empreses amb més de 250 treballadors.

És molt important la realització i acreditació de la formació del treballador durant la relació laboral. D’aquesta manera, podrà acabar essent una font de beneficis tant per als treballadors, que guanyen experiència professional i coneixement teòric, com per a l’empresa, que rep bonificacions i contribueix a l’aprenentatge dels seus treballadors.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Rotació interna de personal: Avantatges i desavantatgesSaps com mantenir la motivació dels treballadors?