.

Com fer la valoració dels candidats d’un lloc de treball?

 In Notícias, Recursos humans

Ja hem fet la convocatòria per al reclutament del personal que necessitem. Ara arriba el moment de fer la valoració dels candidats. Com sabem quin és el millor perfil per a la nostra empresa? Quines característiques ha de transmetre el candidat durant l’entrevista?

A continuació veurem quins són els punts essencials que hem de tenir en compte per fer la valoració dels candidats. És molt important valorar prèviament els documents enviats per la persona interessada en el lloc de feina que oferim. El currículum i la carta de presentació s’han d’ajustar a un format adient. Han de tenir una bona redacció. Seran clars, concisos i amb la informació rellevant per al lloc de feina que s’oferta.

Un cop haguem escollit els candidats que ens resulten més adients arriba el moment de citar-los per a una entrevista laboral.

Existeixen diversos tipus d’entrevista.

  • Informativa. Aquest tipus d’entrevista té l’objectiu de conèixer el candidat i valorar la seva personalitat.
  • Per competència. Aquesta vol justificar les capacitats professionals dels candidats. Els posa en un context laboral i es veu la possible solució que hi proposa.

Aquestes situacions ajuden a fer la valoració dels candidats. Per què? Et proporcionen una idea de com reaccionaran desenvolupant les seves tasques professionals.

Parlem de:

La selecció d’un candidat va més enllà de cobrir un lloc de feina

Aquesta persona formarà part de la cultura de l’empresa. Per tant, també hem de valorar altres característiques de cada candidat. Les empreses consultores i especialistes de selecció de personal acostumen a fer proves relacionades sobre el potencial de la persona. La finalitat és saber quines són les seves aptituds més representatives.

Per últim, també hem de destacar i tenir en compte per fer la valoració dels candidats altres coneixements com el de llengües estrangeres, les competències professionals i l’actitud davant la vida.

Cal tenir en compte que no només s’estan valorant candidats per un lloc de treball. També s’estan valorant persones.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

selecció de personalcontrol d'email