.

Què és i què ha d’incloure una carta de presentació?

 In Notícias, Recursos humans

Una carta de presentació és el document que acompanya el currículum i que hi descriu com és el caràcter, les aptituds i les competències d’una persona. És l’espai on es recull l’essència de la persona que vol optar per un lloc de treball i el document més ben valorat pels departaments de recursos humans.

Aprendre a escriure una carta de presentació és essencial per a determinar si l’empresa està interessada en conèixer a la persona o no, ja que sovint, amb el currículum vitae no és suficient.

Per tal de fer-a atractiva, a continuació t’expliquem com ha de ser la carta perfecta.

 

Parlem de:

La carta de presentació

El currículum és l’espai idoni per plasmar l’experiència professional d’una persona. Però cada cop més les empreses busquen perfil més personals i els agrada conèixer qui hi ha al darrera d’un llistat de tasques laborals. La carta de presentació és el lloc on es poden explicar més detalls sobre una persona. Què agrada, com es considera, punts forts i punts febles, reflexions sobre la vida, intuïcions, motivacions… Tot això i molt més és el que ha de contenir la carta. Ha de ser el reflex d’un mirall en format de literatura.
Es tracta d’un redactat breu, entenedor i concís però sobretot engrescador i positiu. També es recomana que s’incloguin els motius pels quals una persona vol optar a aquell lloc de feina.

Redactant aquesta carta es té l’oportunitat de seduir l’entrevistador abans de ser presentat i donar-li motius per voler-lo conèixer. I ha de ser el primer document que s’entrega o que s’adjunta.

 

Així doncs, si et trobes en un procés de selecció no oblidis preparar amb deteniment la teva carta. És una gran oportunitat per explicar les teves habilitats i la teva persona al mateix temps que ets analitzat positivament.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

4 característiques de la gestió dels recursos humans per competènciesQuè és i com demanar una excedència laboral