.

Entrevista de treball: Consells per l’entrevistador

 In Recursos humans

Una entrevista de treball és un esdeveniment molt important tant per l’entrevistat com per l’entrevistador. L’entrevistat ha de saber com demostrar les seves habilitats, i l’entrevistador ha de saber com avaluar-les.

Parlem de:

Entrevista de treball: Què ha de fer l’entrevistador?

L’entrevistador té un paper molt important durant qualsevol entrevista de treball, ja que d’ell dependrà fer una correcta avaluació i selecció del personal. Per tant, qualsevol entrevistador ha de tenir en compte el següent:

  • Prèviament a qualsevol entrevista de treball, cal que l’entrevistador es familiaritzi amb la formació i experiència de l’entrevistat, per tal de saber com enfocar l’entrevista. Així es podrà demanar qualsevol tipus d’informació necessària no especificada en el currículum del candidat.
  • Cal avaluar no només les paraules de l’entrevistat, sinó també la manera de comportar-se i interactuar, ja que el llenguatge corporal diu molt sobre la manera de ser de cadascú.
  • L’entrevistador també hauria de demanar al candidat exemples concrets de situacions en què ha adquirit o utilitzat certes de les habilitats requerides per la feina.

Entrevista de treball: Què no ha de fer l’entrevistador?

Per altra banda, hi ha certes coses que l’entrevistador hauria d’evitar durant una entrevista de treball:

  • S’han d’evitar els judicis instantanis. Cal fer una avaluació detallada i objectiva de cada un dels aspirants.
  • Un altre error és no donar suficient informació detallada sobre l’empresa. Una entrevista de treball serveix perquè el candidat es doni a conèixer, però també perquè aquest conegui quina seria la seva funció a l’empresa en cas de ser contractat.
  • No s’ha d’interrompre els candidats. Cal deixar que l’entrevistat s’expliqui i, un cop hagi finalitzat, procedir a demanar més informació.

Una entrevista de treball sol ser un moment de molts nervis i dubtes. És per això que l’entrevistador sempre ha de saber com enfocar-la per tal de fer-ho més fàcil pels candidats.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Les 5 claus per anar preparat a una entrevista de feinaRotació interna de personal: Avantatges i desavantatges