.

Entrevista de treball: Consells per l’entrevistador

 In Notícias, Recursos humans

Una entrevista de treball és un esdeveniment molt important tant per l’entrevistat com per l’entrevistador. L’entrevistat ha de saber com demostrar les seves habilitats, i l’entrevistador ha de saber com avaluar-les.

Parlem de:

Entrevista de treball: Què ha de fer l’entrevistador?

L’entrevistador té un paper molt important durant qualsevol entrevista de treball, ja que d’ell dependrà fer una correcta avaluació i selecció del personal. Per tant, qualsevol entrevistador ha de tenir en compte el següent:

  • Prèviament a qualsevol entrevista de treball, cal que l’entrevistador es familiaritzi amb la formació i experiència de l’entrevistat, per tal de saber com enfocar l’entrevista. Així es podrà demanar qualsevol tipus d’informació necessària no especificada en el currículum del candidat.
  • Cal avaluar no només les paraules de l’entrevistat, sinó també la manera de comportar-se i interactuar, ja que el llenguatge corporal diu molt sobre la manera de ser de cadascú.
  • L’entrevistador també hauria de demanar al candidat exemples concrets de situacions en què ha adquirit o utilitzat certes de les habilitats requerides per la feina.

Entrevista de treball: Què no ha de fer l’entrevistador?

Per altra banda, hi ha certes coses que l’entrevistador hauria d’evitar durant una entrevista de treball:

  • S’han d’evitar els judicis instantanis. Cal fer una avaluació detallada i objectiva de cada un dels aspirants.
  • Un altre error és no donar suficient informació detallada sobre l’empresa. Una entrevista de treball serveix perquè el candidat es doni a conèixer, però també perquè aquest conegui quina seria la seva funció a l’empresa en cas de ser contractat.
  • No s’ha d’interrompre els candidats. Cal deixar que l’entrevistat s’expliqui i, un cop hagi finalitzat, procedir a demanar més informació.

Una entrevista de treball sol ser un moment de molts nervis i dubtes. És per això que l’entrevistador sempre ha de saber com enfocar-la per tal de fer-ho més fàcil pels candidats.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Conveni col·lectiu: Tres preguntes clauRotació interna de personal: Avantatges i desavantatges