.

El rendiment laboral incrementa el sou

 In Notícias, Recursos humans

Una estratègia de compensació efectiva és integral en l’atracció de nous talents, retenir-los i motivar als millors treballadors. No obstant això, si no es realitza adequadament, la forma en què una companyia compensa els seus empleats pot conduir a una sèrie d’efectes negatius.

Aquesta compensació mai ha de ser un joc d’endevinalles o un basat en l’instint, sinó que ha de basar-se en una sòlida base de dades reals.

Les dades necessiten ser avaluats i inclouen elements com la posició de l’empresa enfront del mercat, ja que es refereix a les taxes salarials, la posició de la companyia desitjada de mercat sobre els salaris, la filosofia de compensació general de la companyia i els recursos disponibles que l’organització ha de recompensar als empleats.
És amb aquestes dades, en la que empreses avui en dia estan utilitzant un programa de pagament per acompliment i per guiar les seves decisions de compensació.
Per a les empreses que desitgen utilitzar les dades per crear un programa de pagament eficaç per al rendiment, hi ha tres passos principals per fer-ho bé.

Parlem de:

Mesurar el rendiment dels empleats

La majoria de les empreses es basen en un sistema de gestió del rendiment que ofereix mètriques quantificables, per determinar com els empleats estan realitzant les seves tasques. La clau per fer això amb èxit, és calibrar els criteris de rendiment amb els administradors; el que els permet la possibilitat d’identificar subjectivament aquells que superen les expectatives, els que les compleixen i els de baix rendiment.
El calibratge pot ser un exercici de molt temps, però és fonamental per assegurar que el rendiment es gestiona coherent en tota l’empresa.

Assignar apropiadament el pressupost de compensació

Una vegada que l’empresa ha calibrat criteris de rendiment i avaluat als seus empleats, el següent pas és determinar què empleats rebran un augment i en quina mesura, sobre la base de la posició de mercat i posició al mercat desitjat. Per exemple, pot decidir augmentar el sou per a algunes famílies d’ocupació que estan més enrere al mercat, o famílies de treball que consideri més crític per a l’èxit de l’organització.
Connectar la compensació amb l’acompliment.
Utilitzar la tecnologia per mesurar i analitzar les pràctiques de compensació internes contra els tipus de mercat mitjançant la creació d’una matriu d’augment salarial; en funció de la quantitat de pagament d’un individu i el seu nivell de rendiment. Si ho fa, s’assegurarà que la remuneració d’un empleat es mou cap a la posició adequada en el seu rang de salari en funció del seu rendiment individual i el moviment de la seva posició al mercat en el seu conjunt.

Implementació del benefici

La clau de l’èxit està assenyalant l’enfocament en el pagament per acompliment en lloc d’augmentar el rendiment. Donar a tots els empleats una compensació addicional per fer el seu treball no és tan eficaç com basar el seu creixement tant en els seus actuals nivells de remuneració i prestacions. Mitjançant l’aprofitament de les dades de rendiment en temps real, l’empresa té una forma defensable per determinar la quantitat que cada empleat ha de rebre.
Això ajudarà a recompensar diferencialment millor acompliment, garantint al mateix temps una adequada assignació de diners per a l’augment de tots els altres empleats. També ajudarà a impulsar millores en el rendiment; quan els empleats entenen que qualsevol increment es basarà en el seu rendiment, és probable que tractar de treballar al seu millor moment per rebre el màxim augment.

Obtenció del benefici

La compensació és sovint la major despesa d’una empresa, per tant és fonamental que les empreses ho facin bé. Amb la idea del que els empleats estan fent en l’actualitat, les taxes de mercat de les seves posicions i el seu rendiment individual, la companyia pot prendre decisions informades sobre la millor manera d’assignar els seus diners de compensació. Com a resultat, l’empresa pot garantir que paga als seus empleats en funció del valor que aporten a la seva organització.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

La UE demana a l’estat espanyol garantir una millor coordinació entre els serveis d'ocupació i els serveis socialsEls sistemes de retribució com a eina per atraure i mantenir el talent