.

La UE demana a l’estat espanyol garantir una millor coordinació entre els serveis d’ocupació i els serveis socials

 In Notícias, Recursos humans

La Comissió Europea va debatre, els passats dies 27 i 28 d’octubre, amb diferents experts a Brussel·les com aconseguir que l’assistència als sol·licitants d’ocupació a Espanya sigui més eficaç.

La UE ha recomanat en diverses ocasions a les autoritats espanyoles que garanteixin una millor coordinació entre els serveis d’ocupació i els serveis socials i prestin una ajuda eficaç a les persones més allunyades del mercat laboral. Les conclusions de la conferència són clares:

  • És necessari poder comptar amb uns objectius comuns i una avaluació basada en el rendiment.
  • Les autoritats han d’oferir de manera eficaç una formació inicial i contínua per als treballadors socials i assessors d’ocupació a fi que puguin identificar millor les necessitats dels seus clients.
  • Tots els règims d’ajuda han de coordinar-se i ajustar-se als corresponents compromisos per part dels beneficiaris.
  • Les condicions dels diferents règims han de definir-se per endavant de forma transparent; la transició entre l’ajuda i el treball ha de ser flexible.
  • L’ocupabilitat i les necessitats d’una persona han d’avaluar-se tan aviat com sigui possible, a fi d’oferir serveis personalitzats.
  • Els prestadors de serveis han de poder intercanviar dades a través dels seus sistemes d’informació, requisit fonamental per garantir una continuïtat adequada de l’ajuda.

Els participants van presentar diferents models de finestres úniques i itineraris integrats d’inserció laboral que ja s’estan aplicant en tota Europa. Diversos projectes pilot de diferents regions espanyoles presenten exemples concrets de la manera en què s’ha de proporcionar suport a la recerca d’ocupació, de com poden ajustar-se millor les prestacions de desocupació i el compromís per a la seva activació per part dels participants i com han de reestructurar-se els proveïdors de serveis locals. A més es va posar l’accent en les mesures d’acompanyament (en matèria de família, salut, transport, habitatge, etc.) com un aspecte clau per reincorporar a les persones al món laboral.

La cooperació dins de la UE permet el desenvolupament de plataformes de col·laboració, com els programes d’aprenentatge mutu, en les quals els representants nacionals poden intercanviar i aprendre de l’experiència dels altres. El Fons Social Europeu exerceix un paper fonamental en el cofinançament de noves iniciatives i aporta un suport financer continuat per a la integració efectiva al mercat laboral de les persones més necessitades. La millora de la cooperació entre els serveis socials i d’ocupació és un element central, tant dels nostres compromisos de la UE en favor de la joventut, l’educació i l’ocupació, d’una banda, com de la lluita contra la desocupació de llarga durada, per un altre.

La Comissió Europea seguirà treballant en estreta col·laboració amb les autoritats nacionals i regionals per reforçar la coordinació entre serveis i crear una Europa més social, un dels objectius primordials de la Comissió al seu programa de treball per al proper any.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Una nova llei europea exigeix la igualtat d'indemnització tant per als treballadors fixos com per als interinsEl rendiment laboral incrementa el sou