.

Què fer en cas d’accident laboral

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Sempre que hi hagi un accident de treball, el treballador haurà d’anar directament a la Mútua i no al centre de salut.
Si per alguna causa no pogués anar a la Mútua, podria dirigir-se a un centre de salut de la Seguretat Social i després remetre a la Mútua l’informe rebut del professional sanitari detallant l’assistència rebuda.

L’empresa ha de gestionar el tràmit del Part d’Accidents de Treball i comunicar-ho a la Mútua en el termini de cinc dies. Si l’accident o malaltia és greu, el termini és de 24 hores. En el cas de l’autònom serà ell mateix qui realitzi la comunicació.

Si com a conseqüència de l’accident el treballador causés baixa, rebrà un informe mèdic d’incapacitat que haurà de remetre a l’empresa en el termini de 3 dies.

Al quart dia de la baixa s’estendrà el primer comunicat de confirmació i s’emetran parts successius cada 7 dies.

La Mútua realitzarà totes les proves mèdiques i revisions que siguin necessàries i determinarà el moment en què el treballador pot ser donat d’alta.

Si el treballador té un accident no laboral es dirigirà a la Seguretat Social.

En cas de baixa, la Mútua podrà citar-lo, tal com passa amb els accidents de treball, per realitzar-li proves complementàries. També podrà fer una proposta d’alta mèdica si ho considera oportú, encara que aquesta haurà de ser autoritzada per la Seguretat Social.

D’aquesta manera, les mútues pretenen evitar que les baixes per malaltia comuna s’allarguin indegudament a causa de la demora del servei públic de salut i el treballador pugui reincorporar-se  al seu lloc de treball en el menor temps possible. També s’ocupen d’abonar les prestacions d’incapacitat a través del pagament delegat.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Puc tenir una jornada parcial i fer hores extres?7 conceptes que no has d'incloure en una indemnització per acomiadament