.

Permisos laborals retribuïts: tot el que cal saber

 In Ambit Laboral, Notícias

Els permisos laborals retribuïts s’hauran de concedir quan es donin uns casos concrets, contemplats i definits a l’Estatut de Treballadors. Avui parlarem sobre quins són aquests casos, així com les condicions dels permisos.

Parlem de:

Permisos laborals retribuïts: en què consisteixen?

Hi ha certs casos en què els treballadors tenen la necessitat de sol·licitar el permís d’absentar-se de la feina durant uns dies determinats. Els motius poden ser varis. Per tal de regular els permisos laborals retribuïts, l’Estatut de Treballadors especifica en quins casos s’haurà de concedir.

En ocasions, les causes dels permisos laborals retribuïts també poden haver sigut pactades mitjançant el contracte, o poden dependre del conveni col·lectiu.

Un permís laboral retribuït mai podrà ser causa d’extinció de contracte, i haurà de ser remunerat. Per altra banda, el treballador sempre haurà de comunicar i justificar la seva absència.

Permisos laborals retribuïts: causes

Aquests són els principals casos en què un treballador es podrà absentar de l’empresa, sempre que ho comuniqui i justifiqui prèviament:

  • En cas de matrimoni, 15 dies naturals.
  • Dos dies naturals en cas del naixement d’un fill. També en el cas de defunció, malaltia greu, accident, intervenció quirúrgica o hospitalització d’un familiar de fins a segon grau. Si hi ha necessitat de desplaçar-se, els permisos laborals retribuïts es podran ampliar a quatre dies naturals.
  • Un dia en cas de trasllat de domicili.
  • Hi ha altres casos en què la durada del permís dependrà de cada cas individual, per exemple, en cas de compliment d’alguna funció sindical o algun deure de caràcter públic.
  • L’empresa també haurà de concedir el temps necessari per dur a terme tot tipus d’exàmens i proves prenatals.

 

Els permisos laborals retribuïts sempre s’hauran de considerar tenint en compte les condicions del conveni col·lectiu. En cas que aquest no n’especifiqui les condicions, caldrà seguir les regulacions de l’Estatut de Treballadors. Aquests permisos són de caràcter completament independent a les vacances laborals. Aquí podeu informar-vos sobre les vacances al món laboral.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

El líder perfectecomunicació interna d’una empresa