.

L’informe de vida laboral: què és i per a què serveix?

 In Notícias, Seguretat Social

Parlem de:

Què és

El teu informe de vida laboral és el document oficial on es recullen tots els períodes en què has estat cotitzant al Sistema de la Seguretat Social, ja sigui com a assalariat o com a autònom. El rep al seu domicili per carta qualsevol persona que estigui afiliada al Sistema de la Seguretat Social, sigui quina sigui la seva nacionalitat.

L’informe de vida laboral recull cronològicament la relació de totes les empreses amb les que has signat contractes de treball. S’assenyala en cada cas la data exacta en què es va donar d’alta en el Sistema de la Seguretat Social cadascun dels contractes i la data en què es va donar de baixa, amb el saldo resultant de dies de cotització. I s’especifica a més la modalitat de jornada en cada cas: completa o a temps parcial.

Això permet consultar detalladament l’historial de tots els teus treballs al llarg dels anys. Al final del document, a més, es recull el temps total que has cotitzat: en anys, mesos i dies i en una xifra total de dies.

Per a què serveix

L’informe de vida laboral pot ser útil en moltes situacions. Per exemple, quan després d’alguns anys treballant en diferents empreses vols refer el teu currículum i no recordes les dates exactes de cada treball.

De pas, podràs descobrir si alguna empresa, deliberadament o per error, va oblidar donar-te d’alta a la Seguretat Social. Si fos així, estaries davant un frau molt perjudicial per als teus interessos: tots els dies de treball en aquesta empresa no haurien estat comptabilitzats per augmentar el teu dret a prestacions per desocupació.

L’informe de vida laboral també és útil per a les persones que s’acosten a l’edat de jubilació i volen comprovar el temps exacte que han cotitzat. I com que és un document oficial expedit per l’Administració, és idoni per a acreditar els teus anys de cotització i experiència laboral en tot tipus de convocatòries oficials, com oposicions o beques.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Acomiadament col·lectiu: què és?Quina serà la nostra pensió?