.

I si calculem quina serà la nostra pensió?

 In Notícias, Seguretat Social

La pensió de jubilació i la seva quantia una gran preocupació per als treballadors, especialment quan s’apropa l’edat de jubilació i veiem notícies com l’esgotament futur del Fons de Reserva de la Seguretat Social. Aquesta intranquil·litat augmenta segons surten informacions sobre la viabilitat del sistema i es desenvolupen reformes que estan canviant els mètodes de càlcul.

Per descomptat el nostre sistema de repartiment garanteix que anem a rebre una pensió, basada en uns drets consolidats, és a dir, el que hem anat acumulant tant per cotització com pels anys que hem treballat. Això no ens ha d’allunyar gens de la realitat. La pensió tendirà a ser menor pel que fa al que paguem i, amb una esperança de vida molt més gran, guanyen importància els sistemes alternatius que complementin aquesta. Però la base de tot això està en calcular o estimar que és el que cobrarem.

Per a això, la Seguretat Social ofereix un programa d’”Autocàlcul” de la Pensió de Jubilació amb el que a través de la introducció d’unes variables bàsiques, es pot estimar de forma bastant exacta l’import de la pensió. Aquest càlcul és més real com més a prop estiguem de l’edat de jubilació ja que, no tan sols tindrem el temps cotitzat amb major exactitud, sinó que coneixerem les bases o el que hem cotitzat en tots els anys.

Com el seu nom indica, es tracta d’una aplicació d’”Autocàlcul”. És a dir, som nosaltres els que introduïm les dades, en concret l’edat, data prevista de jubilació, períodes cotitzats i bases de cotització. Amb això, tindrem una estimació que mai generarà el dret a cobrar una prestació o que obligui al fet que aquestes quantitats siguin les que realment cobrarem, tenint en compte que el resultat obtingut no genera drets ni quantitats exactes, aquestes seran les que ens proporcioni la Seguretat Social al moment que sol·licitem la jubilació. Però si introduïm les dades de forma precisa, tindrem una estimació bastant útil i exacta del que cobrarem.

Quines dades necessitem?

Primerament, el que hem de fer, és tenir la informació completa. Molta la coneixem, com l’edat i data prevista, però uns altres els haurem de sol·licitar a la pròpia Seguretat Social.
D’una banda, els anys cotitzats que es reflecteixen en l’informe de vida laboral. Aquest es pot sol·licitar de diferents formes.

En primer lloc, telefònicament, trucant al número 901 50 20 50, marcant l’opció indicada com a “Informació general”. Si el teu domicili coincideix amb el que figura en la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social, s’enviarà per correu ordinari.

També es pot sol·licitar per Internet, rebent-ho a l’instant si tens certificat digital o DNI electrònic, o si no, rebent-ho igualment a casa per correu ordinari. O finalment aprofitar l’enviament anual per correu postal que realitza la Seguretat Social a cada afiliat en el que s’inclou l’informe de vida laboral, amb les diferents situacions d’alta i baixa.

Pel que fa a les bases de cotització, també es necessita tenir actualitzat un informe de les mateixes, que s’aconsegueix de la mateixa manera que la vida laboral: telefònicament, per Internet o amb el correu anual que ens remet la Seguretat Social.

Amb aquestes dades a la mà podem calcular la nostra futura pensió de jubilació en totes les modalitats excepte el Règim Especial del Mar, degut a les seves peculiaritats, amb una altra excepció en la seva tipologia, la jubilació parcial.

El programa a més actualitza automàticament les bases de cotització conforme a la normativa vigent, a l’efecte de la que incorpora els corresponents índexs d’actualització (IPC) coneguts a la data de finalització de la versió. El problema està precisament en les estimacions futures, ja que encara que s’actualitza amb índexs teòrics fins i tot a tres o més anys vista amb càlculs estimats, va perdent fidelitat. També té en compte altres variables importants, per exemple, les pensions mínimes i màximes i el topall de pensions respecte als anys futurs.

En definitiva, una eina molt útil que ens permetrà calcular la quantia dels nostres ingressos quan ens jubilem i a partir d’ella saber si cobreix o no les nostres necessitats

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

L’informe de vida laboral: què és i per a què serveix?Una nova llei europea exigeix la igualtat d'indemnització tant per als treballadors fixos com per als interins