.

La jornada laboral nocturna: quines prevencions ha de prendre l’empresa?

 In Ambit Laboral, Notícias

Els treballadors que duen a terme una jornada laboral nocturna es veuen exposats a certs riscos, ja que la seva salut pot veure’s afectada. Això es deu a les alteracions del son, possibles trastorns digestius que poden donar-se i al fet que, durant la nit, el rendiment disminueix. Per aquest motiu, a continuació parlarem sobre les diferents mesures que qualsevol empresa hauria de procurar prendre respecta a la jornada laboral nocturna.

Parlem de:

Per què realitzar una jornada laboral nocturna pot ser perjudicial?

Realitzar una jornada laboral nocturna afecta al funcionament de l’organisme. Això es deu al fet que el cos humà porta un ritme d’activitat concret i rutinari. Dit d’altra manera:, el cos d’aquelles persones que realitzen treball nocturn ha d’adaptar-se a la nova rutina. Això pot causar un baix rendiment, trastorns del son i alteracions en diversos sistemes del cos.

Per aquest motiu, caldrà que les empreses amb treballadors que realitzen torns, o que realitzen una jornada laboral nocturna, prenguin certes mesures preventives, per tal d’evitar possibles accidents de treball.

Quines mesures cal seguir respecte a la jornada laboral nocturna?

Les empreses que, pel caràcter de la seva activitat, precisin contractar treballadors que realitzin una jornada laboral nocturna, hauran de seguir certes mesures. D’aquesta manera, es podrà evitar que aquests es vegin sotmesos a patir certs riscos laborals.

  • Cal proveir l’equipament adequat i necessari per tal que els treballadors puguin realitzar la seva feina sense complicacions. Per exemple, un bon sistema de il·luminació i ventilació.
  • Caldrà informar els treballadors sobre els riscos que comporta la jornada laboral nocturna. També cal proveir el suport adequat, en cas de ser necessari.
  • En el cas de canvi de torn, aquest no pot ser brusc.
  • No és recomanable que els treballadors amb problemes digestius, emocionals, o d’insomni realitzin torns de nit.
  • És molt recomanable que els torns de nit siguin més curts que la resta de torns.

Seguir aquestes recomanacions ajudarà a reduir possibles riscos laborals i accidents de treball durant la nit.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Novetats sobre la llei d’autònomsEl lideratge directiu en 3 passos