.

Quins són els drets i deures dels empresaris?

 In Ambit Laboral, Notícias

Avui parlarem sobre els drets i deures dels empresaris. En qualsevol empresa, és imprescindible que tant els treballadors com els empresaris coneguin els seus drets i els seus deures. Això no només facilitarà la feina, sinó que també contribuirà a la felicitat laboral i la motivació dels treballadors.

Parlem de:

Quins deures té un empresari?

El compliment dels drets i deures dels empresaris ajudarà al bon funcionament d’una empresa, de la mateixa manera que ho faran els drets i deures dels treballadors. Els deures d’un empresari són els següents:

 • Informar els treballadors sobre tots aquells elements que formen part del contracte de treball. Aquests elements inclouen informació sobre el calendari laboral, el conveni col·lectiu al qual pertany, la realització d’hores complementàries…
 • Tramitar l’alta i la baixa del treballador.
 • Lliurar als treballadors una còpia del contracte de treball, i qualsevol altre document relacionat amb aquest.
 • Assegurar-se que el pagament de les cotitzacions dels treballadors es realitza correctament.
 • Sempre assegurar-se que es compleixen els drets dels treballadors.
 • Presentar el contracte dels nous treballadors a l’INEM dins el termini establert.

Quins drets té un empresari?

Aquests són els drets que tindrà qualsevol empresari, que també poden anomenar-se “poders”:

 • Dirigir i decidir la manera com es duu a terme el treball a la seva empresa.
 • Assegurar-se que tots els treballadors realitzen les tasques adequadament.
 • Decidir com organitzar i estructurar l’empresa i la seva activitat.
 • Variar i modificar, sempre i quan pugui justificar-ho, les tasques realitzades pels treballadors.
 • Suspendre el contracte d’un treballador, sempre i quan la causa sigui justificada.

Els drets i deures dels empresaris estan estretament relacionats amb els drets i deures dels treballadors. L’empresari haurà d’assegurar-se que es compleixen els drets laborals dels treballadors. De la mateixa manera, els treballadors hauran de respectar els drets i deures dels empresaris. Això permetrà un funcionament eficaç de l’empresa, i garantitzarà el seu èxit.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

baixa per maternitat si ets una treballadora autònomadiferències entre un currículum i una carta de presentació