.

La transformació creativa del treball

 In Notícias, Recursos humans

La transformació creativa respon a l’objectiu d’humanització de l’empresa. És a dir, a la necessitat d’atorgar valor a la feina que fan totes les persones que formen l’equip de treball. Així, es centra el potencial de creixement de l’empresa segons el potencial de gestió i d’execució que tinguin els seus treballadors.

En aquest cas, el departament de recursos humans té l’oportunitat de convertir-se en l’àrea més important de l’empresa. Haurà de ser capaç d’empatitzar amb totes les personalitats de l’empresa i, alhora, saber-hi aplicar les tècniques necessàries per tal de valorar allò que fa cadascú.

 

Parlem de:

L’àrea de transformació creativa d’una empresa haurà de ser capaç de contagiar entusiasme

Cal treballar amb optimisme i saber reconèixer el talent individual de tots els treballadors. La transformació creativa neix de la necessitat de cohesió entre l’empresa i els seus treballadors. Alhora, de la voluntat de crear equips de treball benavinguts. Aquests seran capaços de desenvolupar la seva feina amb l’objectiu comú d’obtenir el millor dels resultats. Totes les empreses necessiten tenir aquest tipus d’equip de treballadors.

Per portar a terme aquesta estratègia, què ens cal? Es necessita un pla d’acció que identifiqui el potencial de recursos humans de l’empresa. Aquest pla ha de ser capaç de crear una organització de treball més enriquidora.

A part, també haurà de fer entendre a tots aquells que tinguin una mentalitat més resistent al canvi, les bones voluntats de la transformació creativa.

Aquesta tècnica construirà una nova relació entre els treballadors i els directius on la confiança hi jugarà un paper molt important. Fomentarà l’estructura col·laborativa en benefici a tots.

Al cap i a la fi, aplicar una estratègia d’aquest tipus és un benefici per a tota l’empresa. Els treballadors se senten més valorats i se’ls adjudica tasques afines a les seves qualitats. I l’empresa també en surt beneficiada.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Tendències en recursos humans pel 2018competències laborals