.

Tot el que necessites saber sobre la prestació de paternitat

 In Notícias, Seguretat Social

La regulació de la prestació de paternitat, estableix un període de 15 dies de permís retribuït per paternitat, 2 a càrrec de l’empresa i 13 a càrrec del INSS. No obstant això, el govern ha previst una ampliació del permís a 4 setmanes, per al proper any 2017.
En supòsits especials de naixement, adopció o acolliment sigui en una família nombrosa o que adquireixi la condició el permís s’amplia a 20 dies. A més s’amplia en 2 dies més per cada fill a partir del segon en el supòsit de part múltiple.


Què cobreix el permís de paternitat?

Cobreix el 100 del salari, és a dir, el 100% de la base reguladora del mes anterior en els casos de contractes a temps complet (40 hores setmanals).

Per exemple:
• Base de Cotització de Contingències Comunes del mes anterior: 1.300 euros.
• Dies cotitzats durant el mes anterior: 30 dies
• Prestació: 1.300 / 30 = 33,33 euros al dia x 13 dies = 563,33 euro durant els 13 dies de permís de paternitat.

 

Requisits que cal complir per accedir a la prestació de paternitat

  • Estar d’alta en la Seguretat Social o en situació assimilada a l’alta.
  • Tenir cotitzats 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici del període de suspensió o del permís o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, amb anterioritat a l’esmentada data.

 

Quina documentació general haig de presentar?

  1. Sol·licitud oficial de la Seguretat Social
  2. Fotocòpia del DNI/NIE
  3. Dades bancàries per cobrar la prestació.
  4. Certificat d’empresa original.
  5. Registre en el registre civil.
  6. Llibre de família.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Els beneficis d'aplicar l'avaluació de l'acompliment en l'empresaEntrevistes del procés d'avaluació de l'acompliment