.

Els beneficis d’aplicar l’avaluació de l’acompliment en l’empresa

 In Notícias, Recursos humans

L’avaluació de l’acompliment: és un procés que serveix per valorar el rendiment global dels treballadors en el seu treball habitual.

Per fer-ho eficaçment ha de ser un procés:

 – Que es doni de forma contínua en el temps.

Sistemàtic, tots els factors són analitzables i el procediment d’avaluació ha d’estar en un manual per escrit.

– Valorable sobre el treball. Consisteix en donar una explicació al treballador, de manera constructiva, dels punts forts i punts de millora. És una eina que no es pot utilitzar per penalitzar.

– Relatiu a la feina habitual, ha de ser una avaluació sobre les tasques o treballs duts a terme diàriament.

General i estesa en tots els departaments de la companyia.

– Òptica prospectiva, s’avalua el treball de l’any anterior i s’analitza l’aportació a l’empresa en el futur.

– Ha de ser un procés en cascada, és a dir, tots els membres avaluen als seus treballadors a càrrec i són avaluats pels seus superiors.

Què aconseguim gràcies a l’avaluació de l’acompliment?

  1. Millora el rendiment: quan els treballadors coneixen les àrees de treball i opcions de millora, s’esforcen per aconseguir-les. A més, els plans de carrera ajuden a aconseguir els objectius.
  2. Detecta problemes en la gestió dels recursos humans. Un rendiment ineficient pot ser degut a errors en el procés de selecció, formació, disseny del lloc …
  3. Els resultats ajuden a la presa de decisió dels plans de carrera i sobre els treballadors de l’empresa.
  4. Avaluar eficiència i mètodes de treball. Serveix per optimitzar els mètodes de treball i l’eficiència de l’esforç humà.
  5. Justificació per a propostes salarials. Serveix per garantir que les propostes de millora econòmica de cada treballador no són subjectives, sinó objectives.
  6. Incrementar la motivació, el treballador es troba en un cercle motivador constant.
  7. Comunicació vertical, serveix per millorar la comunicació vertical entre els diferents nivells jeràrquics de l’empresa.
  8. Assoliment dels objectius com a conseqüència de l’obtenció dels objectius individuals de cada treballador s’obtenen els objectius de l’organització.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Quan parlem d'accident de treball?Tot el que necessites saber sobre la prestació de paternitat