.

Entrevistes del procés d’avaluació de l’acompliment

 In Recursos humans

L’entrevista d’avaluació de l’acompliment s’utilitza per avaluar les competències del treballador i el seu rendiment.

En funció del mètode d’avaluació triat, s’avaluarà l’evolució del seu últim any o s’establiran els objectius per al següent.
Les principals tècniques que hem de tenir en compte durant la nostra entrevista, per tal de proporcionar un feedback sa als empleats són:

Aplicar-la amb convenciment del que es vol aconseguir. És una tècnica utilitzada per avaluar els empleats amb poca antiguitat que consisteix a comentar amb ells el seu rendiment i intentar que els seus actes s’adeqüin a la política de l’empresa.

Diàleg, el treballador posa damunt de la taula els eixos de millora en el seu lloc de treball per intentar corregir-los prenent les mesures correctives entre l’entrevistat i entrevistador

Situació de problemes, s’intenten identificar les dificultats trobades per obtenir els objectius. I, s’utilitza la capacitació o assessoria per facilitar la consecució d’objectius.

Perquè una entrevista d’avaluació tingui èxit, s’hauran de complir els següents requisits:

-Els avaluats han de tenir clar que no és un procés per castigar sinó per millorar, han d’estar informats des del primer moment.

-Els avaluats han de ser partícips del procés, ells mateixos determinen els seus punts de millora.

-S’ha d’aplicar a tots els nivells de l’empresa.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Els beneficis d'aplicar l'avaluació de l'acompliment en l'empresaGuia per entendre l’informe de vida laboral