.

Recursos humans: Com trobar el professional adequat?

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

El 29% de les empreses lamenta que aquest any està tenint més problemes a l’hora de trobar al professional adequat en comparació a l’any passat. Ho diu un informe de Randstad, que posa com a exemple la parvitat de certs perfils, com els professionals STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).
El professional adequat és competitu
L’empresa de recursos humans assenyala que la recuperació econòmica, un mercat laboral cada vegada més global i més competitiu són les principals raons que dificulten la contractació del professional adequat. En aquest sentit, subratlla que és imprescindible que les companyies coneguin quines són les polítiques d’atracció i retenció més efectives per comptar amb els treballadors que suposaran un avantatge competitiu respecte a la resta de companyies del seu sector, especialment quan només el 5% de les organitzacions afirma que aquest any estan contractant amb més facilitat que en èpoques anteriors.

Parlem de:

Les empreses es mostren optimistes malgrat tot

Així mateix, l’estudi reflecteix que el 59% de les organitzacions enquestades es mostren optimistes respecte a la seva capacitat per atreure al professional adequat i s’assigna, en una escala d’1 a 10, una puntuació d’almenys un 7 en identificar la seva pròpia capacitat com a organització. En l’altre extrem, un 12% de les empreses s’atorga una puntuació inferior a un 5. La nota mitja que aconsegueixen les companyies des de la seva pròpia visió sobre la seva capacitat per fidelitzar el talent es situa en un 6,6, quatre desenes superior a la nota que els assignen els treballadors.

Les polítiques de les companyies

Quant a les polítiques que les companyies consideren més eficients per atreure i fidelitzar als millors professionals, el 55% afirma que l’existència d’un projecte atractiu és clau en l’èxit per atreure el talent. En segon lloc, es troba l’atractiu de la marca, segons afirma el 52% de les organitzacions. Li segueixen una proposta de valor atractiva per a l’empleat (34%) i oportunitats internacionals (29%). D’igual forma, el 26% de les companyies considera que les polítiques de flexibilitat són clau a l’hora d’atreure al professional adequat i talentós, mentre que el 19% d’elles considera un salari competitiu com un element determinant per seduir als millors candidats.  Només el 5% està contractant aquest any amb més facilitat que en èpoques anteriors.

Dificultat per atreure al professional adequat

La dificultat per atreure el talent, tant en opinió dels professionals com en les empreses, està relacionada amb salaris poc competitius. En aquest sentit, el 60% dels empleats considera que, per part de les companyies, la retribució és insuficient al moment d’intentar contractar-los.
Així mateix, el 91% de les empreses enquestades afirma que el talent és un recurs estratègic per a la seva organització; mentre que en un 4,6% de les empreses van respondre de manera negativa. Per grandària de l’empresa, s’observa que en les companyies de menor grandària, de menys de 50 empleats, el percentatge d’organitzacions que considera el talent com un element estratègic en els propers anys davalla quatre punts, fins a un 87%. En la resta d’empreses es produeix una bretxa quant al reconeixement de la importància estratègica del talent, ja que la xifra assoleix el 93%.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

La vida laboral dels espanyols s'expandirà dos anys mésLa incertesa de les pensions en un futur immediat