.

Quant cobra un autònom quan està malalt o pateix un accident fent la seva feina?

 In Notícias, Seguretat Social

El nostre país ha experimentat un canvi a causa de la crisi econòmica. Aquest canvi ha estat protagonitzat per l’augment del nombre de treballadors que decideixen iniciar una carrera en solitari i ser els creadors de la seva pròpia ocupació.

Aquesta creixent tendència genera una sèrie de preguntes i qüestions entre aquells que decideixen fer el pas i donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Llavors, una pregunta freqüent seria: Quant cobra un autònom quan està malalt o pateix un accident fent la seva feina?

Doncs bé, la quantia dependrà de si es tracta del supòsit d’incapacitat temporal, malaltia professional o accident de treball.

Per tant, es poden donar dos supòsits principalment:

1) El primer supòsit, la incapacitat temporal (IT), fa referència a les malalties comunes o accidents no laborals.
En aquest cas, les persones en aquesta situació des del quart dia d’incapacitat fins al 21 cobra el 60% de la base de cotització del mes anterior a la baixa.
A partir d’aquesta data i en endavant cobra el 75% de la base de cotització del mes anterior a la baixa.
En aquest sentit, la legislació reconeix que mentre es roman en situació de baixa mèdica, si el treballador continua amb l’activitat ha de seguir pagant la quota d’autònom per poder cobrar aquesta baixa mèdica.

2) El segon dels supòsits fa referència als accidents de treball (AT) o malalties professionals (MP), durant els quals es cobra des de la data de la baixa el 75% de la base de cotització del mes anterior a la baixa.
De la mateixa manera, mentre continuï aquesta situació de baixa mèdica, si continua amb l’activitat s’ha de seguir pagant la quota d’autònom per poder accedir al cobrament.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Les 7 consequencies per no donar d'alta a un treballador.8Quan parlem d'accident de treball?