.

Perquè és convenient aplicar la gestió per competències

 In Notícias, Recursos humans

La gestió per competències parteix de la idea que com més integrat estigui l’equip i més s’aprofitin les qualitats de cadascun dels seus integrants, més forta serà l’empresa.

La seva aplicació en l’empresa ofereix un estil de direcció en el qual premia el factor humà, en el qual cada persona, començant pels mateixos directius, ha d’aportar les seves millors qualitats professionals a l’empresa. Aquest enfocament es basa en la comprensió que tota l’organització està constituïda per persones, que donaran a l’organització la seva dimensió real, a més de marcar les diferències competitives.

Per poder implantar el sistema de gestió per competències es requereix una direcció global que tingui una visió completa de l’empresa, que sigui capaç d’integrar adequadament els equips de treball i de dirigir-los cap a l’assoliment dels objectius plantejats en funció dels reptes i de les oportunitats de l’entorn.

Per aconseguir l’èxit, per tant, és necessari conèixer les competències que cada lloc exigeix i les que cada persona ofereix.
Les competències són les característiques subjacents en la persona i que estan relacionades amb una correcta actuació en el seu lloc de treball. Poden basar-se en la motivació, en els trets de caràcter, en el concepte de si mateix, en les actituds o valors i en una varietat de coneixements o capacitats cognoscitives o de conducta.

Es poden dividir en:
Competències diferenciadores; les que distingeixen un treballador amb actuació superior d’un treballador amb actuació mitjana.
Competències llindar o essencials; són les necessàries per aconseguir una actuació mitjana o mínimament adequada.

L’objectiu de les competències no comporta analitzar exhaustivament el perfil físic, psicològic o emocional de cada persona, es tracta d’identificar aquelles característiques que puguin resultar eficaces per a les tasques de l’empresa. Per tant, consisteix a definir les competències clau per a l’organització.

Les competències clau, basades en coneixements i habilitats específiques per a cada lloc, tenen una influència decisiva en el desenvolupament del lloc de treball i, per tant, en el funcionament de l’empresa.

Si es produeix una adequació entre les competències de la persona i les requerides pel seu lloc, l’ajustament serà òptim. Si, al contrari, hi ha un desfasament entre les competències requerides pel lloc i les característiques de la persona, la seva adequació es veurà afectada negativament.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Quan és possible sol•licitar la prestació per desocupació a temps parcial?Es convenient cotitzar per la base mínima si ets autónom?