.

Què diu la llei de la Seguretat Social sobre la incapacitat permanent?

 In Notícias, Sin categoría

Un dels drets laborals més importants és la protecció dels treballadors en casos d’incapacitat. De casos de privació del treball n’hi ha de molts tipus. Igual que de pensions retributives, ja que varien segons les circumstancies. Avui parlarem de què diu la llei de la Seguretat Social sobre la incapacitat permanent.

Parlem de:

En quins casos podem parlar d’incapacitat permanent?

El mateix Ministeri de Treball i Seguretat Social, ens indica la definició de la incapacitat permanent. Segons la llei de la Seguretat Social, la incapacitat permanent d’un treballador es dóna en aquest cas: “després d’haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat donat d’alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral”. En aquest cas, es reconeix el dret a obtenir una prestació.

Quins són els tràmits per sol·licitar la pensió per incapacitat permanent?

Primer s’ha de sol·licitar davant la Seguretat Social el reconeixement de l’estat d’incapacitat permanent. Aquest tràmit es pot iniciar de tres formes diferents:

D’ofici (a petició de la Inspecció de Treball, del Servei Públic de Salut o de l’entitat gestora)

− Per sol·licitud de les entitats col·laboradores

A petició de l’interessat. A través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o de les direccions provincials o locals de l’Institut Social de la Marina (ISM)

Aquests tràmits poden anar acompanyats d’un seguit de proves mèdiques per tal d’ajudar a la resolució final.  També es pot requerir la documentació que es consideri necessària.

L’Equip de Valoració d’Incapacitats resoldrà cada cas. Per la seva banda, els directors provincials de l’INSS o del ISM declararan el grau d’incapacitat, la quantia de la pensió i els terminis per revisar la resolució per casos de millora o empitjorament.

 

Descobreix més sobre quan es possible sol·licitar la incapacitat laboral i informa’t dels diferents tipus d’incapacitat que recull la llei de la Seguretat Social.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Lideratge positiu