.

La retribució mitjana anual dels assalariats es va mantenir estable el 2015

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

La retribució mitjana anual dels assalariats es va mantenir pràcticament estable en 2015, mentre que va baixar la de pensionistes i assalariats, segons una estadística de l’Agència Tributària publicada aquest dimecres.

Parlem de:

La retribució mitjana anual dels assalariats es va situar en 21.513 euros

En concret, la retribució mitjana anual dels assalariats es va situar en 21.513 euros el 2015, davant dels 21.494 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un repunt del 0,08%, segons l’estadística Mercat de treball i pensions a les fonts tributàries.

Per la seva banda, en el cas dels pensionistes la retribució mitjana anual va ser de 13.0859 euros, un 1,2% menys que un any abans (14.033 euros).

La pitjor part es la retribució dels desocupats

El descens en la retribució mitjana anual dels desocupats fou encara més gran, amb una caiguda del 8,9% el 2015 respecte a l’any anterior. En concret, la quantia mitjana anual va ser de 4.181 euros.

Aquesta estadística recull una investigació de caràcter censal basada en la relació dels perceptors de salaris, pensions i prestacions per desocupació que presenten els ocupadors mitjançant la Declaració Anual de Retencions i Ingressos a compte sobre els rendiments del Treball (Model 190).

Càlcul del salari i la pensió

L’Agència Tributària recorda que el salari i la pensió mitjana, en l’estadística, es mesuren com el quocient de les masses declarades de rendiments del treball dividides pel nombre de perceptors, sense tenir en compte el temps efectiu de treball o el nombre de mesos en els que s’ha rebut la pensió.

Biaix entre salari i pensió

Aquest fet, afegeix, produeix un biaix a la baixa del salari i pensió mitjans en comparació amb altres estadístiques en les que el denominador és el nombre mitjà anual d’assalariats o de pensionistes. El mateix s’ha de dir de les prestacions per desocupació mitjanes que figuren en l’estadística, explica aquest organisme.

En total, l’estadística recull la informació de 12.837.204 assalariats, de 8.168.810 pensionistes i de 1.337.759 desocupats en 2015.

A més, el tipus de retenció en el cas dels assalariats és del 16,42%, en els pensionistes és del 6,65% i en els aturats és del 0,18%.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Outsourcing: aliança entre firmes empresarialsEntrevista de treball: Les deu preguntes trampa