.

Outsourcing: aliança entre firmes empresarials

 In Ambit Laboral, Notícias

Outsourcing és el procés en que una firma empresarial identifica una part del seu procés de negoci que podria ser exercida més eficientment i / o més efectivament per una altra corporació, la qual és contractada per desenvolupar aquesta part de negoci. Això allibera la primera organització per enfocar-se en la funció central del seu negoci. (El terme anglès outsourcing ha estat traduït al català com subcontractació o externalització).

 

És a dir, l’outsourcing consisteix en què una empresa contracta, a una agència o firma externa especialitzada, per fer alguna cosa en la que no s’està especialitzada.

Parlem de:

Dos exemples d’outsourcing

Un bon exemple és la nòmina. Tot negoci ha de pagar-la, però hi ha firmes especialitzades que ho poden fer millor i amb cost menor del que fa servir un negoci qualsevol. L’empresa que contracta proveeix informació bàsica sobre el seu personal, la signatura contractada s’encarrega de calcular els pagaments i de fer els xecs. Això resulta més econòmic ja que s’evita haver de fer tot un departament encarregat de la nòmina, pagar els salaris de la gent del departament, córrer amb despeses com seguretat social, fons de pensions, etc.

 

Un altre exemple és els serveis informàtics i telemàtics, aquests es poden llogar, juntament amb el seu manteniment, reparació i actualització, cosa que evita costos innecessaris de personal i renovació d’equips per exemple.

 

Gairebé tot es pot contractar amb el outsourcing, la regla és comparar els costos del que es contractarà amb els costos de fer-ho nosaltres mateixos, en molts casos resulta millor contractar, però en molts altres no. Abans de fer outsourcing s’han d’analitzar bé diversos aspectes, entre ells:

 

Els costos de l’outsourcing

Els antecedents, referències i experiència de la firma que es contractarà.

Conèixer, sempre que sigui possible, l’experiència d’una altra empresa que hagi realitzat outsourcing en l’àrea que pensem contractar.

Establir la importància de l’àrea o la funció que volem contractar, si es considera de vital importància per a la nostra empresa no hem donar-la en outsourcing.

La norma bàsica i més important és no donar en outsourcing cap de les funcions o àrees que considerem com a fonamentals en la nostra empresa. Per exemple, Microsoft mai farà outsourcing de la programació i el desenvolupament del seu programari, aquesta és una de les seves tasques fonamentals, però sí que ho farà amb el servei de neteja de les seves oficines generals, per exemple.

Outsourcing: política empresarial de aliances

Fer outsourcing és bo, però fer-ho a la lleugera, pot portar com a conseqüència alts costos i possibles interrupcions del negoci. Un altre factor a tenir en compte té a veure amb la part legal del contracte, deixar ben assentades les condicions i les sancions en cas d’incompliments per part de la firma contractista.

 

L’outsourcing té molt de subcontractació, però no només és això, es tracta més aviat d’establir aliances amb firmes col·laboradores que faran més eficients les nostres tasques no fonamentals.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Contractació: precarietat i temporalitatEstadística sobre la retribució mitjana anual