.

Hores extraordinàries: Què diu la llei?

 In Ambit Laboral, Notícias

El concepte “hores extraordinàries” és quelcom que la majoria de persones s’han trobat en algun moment de la seva vida laboral. Tot i així, no tothom és conscient dels aspectes legals d’aquestes hores.

Parlem de:

Hores extraordinàries: Què son?

Són aquelles que es realitzen fora la jornada de treball regulada pel Conveni Col·lectiu d’aplicació a nivell anual. Les hores que un treballador realitza, i que no estan pactades pel seu contracte i pel conveni col·lectiu, són considerades hores extraordinàries.

Qui les pot realitzar?

Aquestes poden ser realitzades per persones que no s’incloguin dins aquests grups:

  • Menors de divuit anys.
  • Treballadors la jornada laboral dels quals sigui nocturna.
  • Persones que treballen en mines, o altres condicions de treball que podrien arribar a ser un risc per a la salut. En aquest cas només es podran realitzar si són per força major.

Què són les hores extraordinàries per força major?

Les que es donen per força major són aquelles necessàries per reparar danys inesperats. També les necessàries per realitzar reparacions que, en cas contrari, podrien afectar l’empresa o les condicions de treball del personal.

Quantes se’n poden fer?

En total, un treballador a jornada completa pot realitzar 80 hores extraordinàries a l’any, sense comptar aquelles que puguin venir donades per causes de força major. Tampoc s’inclouran en aquest grup les hores que, en els quatre mesos posteriors, hagin estat compensades amb descansos.

Com s’han de compensar?

La remuneració de les hores extraordinàries haurà de ser igual o superior a la remuneració de les hores ordinàries. També hi ha la possibilitat de compensar aquestes hores amb períodes de descans.

És molt important que les hores extraordinàries siguin administrades de forma correcta, tant pels treballadors com per l’empresa. En cas contrari pot afectar l’estat del treballador, i pot ser un problema per a l’empresa en cas d’inspecció.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Dirigir un equipCapitalitzar l’atur, t'orientem perquè et sigui més fàcil