.

Saber gestionar les vacances d’estiu dels treballadors precisa antelació

 In Ambit Laboral, Notícias

Arriba l’estiu i el moment de gestionar les vacances dels treballadors. És l’hora de gestionar el temps del teu equip per tal que tots puguin descansar al mateix moment que els torns i les tasques queden cobertes.
Per tal de facilitar aquesta gestió, a continuació repassem els dubtes més comuns respecte a la regulació legal de les vacances.

 

Tots els treballadors tenen dret a fer vacances. Tot i que la seva regulació és poc clara, existeix una normativa aplicable que ens marca les bases a complir.

Punts de la normativa laboral

  • Les vacances dels treballadors són anuals i retribuïdes. La retribució serà la mateixa que la mensualitat habitual. No es poden substituir per compensacions econòmiques.
  • El període vocacional s’ha de fixar de mutu acord.
  • Cada empresa té el dret de fixar el seu calendari de vacances. L’empresa està obligada a informar al treballador dels seus dies de descans en dos mesos d’antelació.
  • En cap cas, les vacances no es poden substituir períodes laborals d’incapacitat temporal. Ja sigui per baixes de maternitat, lactància, post operatoris o derivats mèdics.

 

Les vacances dels treballadors aniran en relació al seu contracte. És a dir, els dies festius aniran lligats amb si el treballador té un contracte a temps complet o a temps parcial. Generalment, en contractes a temps complet són 30 dies.

 

Parlem de:

Saber gestionar les vacances dels treballadors precisa antelació

 

En definitiva, el període vacacional és un període de temps obligat i retributiu. La clau de la seva bona gestió és l’organització entre tots els participants. D’aquesta manera podràs acontentar a totes les parts i mantenir coberts els llocs de feina durant els dies d’estiu.

 

 

Si tens algun dubte sobre com gestionar les vacances a la teva empresa, consulta’ns-ho. El nostre equip assessor et resoldrà els dubtes que tinguis.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Contracte temporal Què és i quins tipus hi haEls permisos retribuïts als treballadors